Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs Madonā atklāj ceļojošo izstādi par Satversmi

14.11.2019.

Trešdien, 13. novembrī, Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un tieneša palīdze Eva Vīksna ar izglītojošu priekšlasījumu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme) un Satversmes tiesu Madonas novada bibliotēkā atklāja skolēnu radošo darbu ceļojošo izstādi “Satversme skolēnu acīm”. Satversmes tiesas pārstāvjus uzņēma Madonas novada bibliotēkas vadītāja Imelda Saulīte. Izstādes atklāšanā piedalījās Madonas novada bibliotēku bibliotekāres.

Savā priekšlasījumā Artūrs Kučs runāja par Satversmes tapšanu un par tajā ietvertajiem valsts uzbūves pamatprincipiem. Tiesnesis skaidroja Satversmes tiesas kompetenci un vērsa uzmanību uz tiesas lomu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Viņš sniedza ieskatu Satversmes tiesas procesā un stāstīja par prasībām, kas jāievēro, lai persona tiesā varētu iesniegt konstitucionālo sūdzību. Tiesnesis sniedza ieskatu arī vairākās tiesā izskatītajās lietās, stāstot par situācijām, kurās tiesas spriešanas procesā tiesnesim nākas vērtēt un “svērt” divu vai vairāku personas pamattiesību “sadursmes”.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs ar savu palīdzi Evu Vīksnu un Modonas novadu bibliotēku darbinieki. Foto: Satversmes tiesa.

Eva Vīksna sniedza praktiskus ieteikumus, kā atrast un efektīvi izmantot informāciju, Satversmes tiesas mājaslapā, kur publicēti arī tiesas izstrādāti ieteikumi konstitucionālās sūdzības sagatavošanai. Īpaša uzmanība tika veltīta jaunajai Satversmes tiesas judikatūras datubāzei. Eva Vīksna informēja, ka noteiktām personu grupām no šā gada 1. janvāra ir iespēja saņemt arī valsts nodrošinātu juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā.

Pasākuma dalībnieki izteica atzinīgus vārdus par sniegto daudzpusīgo informāciju un atzina, ka iegūtās zināšanas lieti noderēs ikdienas darbā ar cilvēkiem.

Ceļojošā izstāde Madonas novada bibliotēkā būs skatāma līdz 2. decembrim.

Par izstādi “Satversme skolēnu acīm”

Izstādē apskatāmi 46 koši skolēnu zīmējumi par Satversmē ietverto personas pamattiesību tēmu un 12 radoši domrakstu citāti par Satversmes nākamajiem 100 gadiem.  Izstādes katalogā vienkopus apskatāmi ne tikai visi izstādītie zīmējumi, bet arī pilnībā lasāmi skolēnu domraksti, kuru citāti ietverti izstādē.

Izstādes pamatā ir skolēnu zīmējumi un domraksti, kas 2018. gada septembrī tika iesūtīti Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā par godu Satversmes pieņemšanas 97. gadadienai.

Informācija par konkursa laureātiem ir pieejama šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/

Foto no pasākuma pieejamas šeit.

Ceļojošā skolēnu zīmējumu un domrakstu izstāde “Satversme skolēnu acīm”. Foto: Satversmes tiesa.