Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un viņa palīdze Eva Vīksna sniedz priekšlasījumu un atver ceļojošo skolēnu darbu izstādi Madonas novada bibliotēkā (13.11.2019.). Foto: Satversmes tiesa

13.11.2019.