Satversmes tiesas procesā no šā gada sākuma ir pieejama valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība

17.01.2019.

Šodien, 17. janvārī, Satversmes tiesu apmeklēja Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk – JPA) pārstāvji, kurus uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale.  Apmeklējums tika organizēts saistībā ar šā gada 1. janvārī spēkā stājušos regulējumu Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas nosaka, ka valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība pieejama arī Satversmes tiesas procesā.

Apmeklējuma sākumā pārstāvjus uzrunāja Ineta Ziemele. Viņa teica, ka Satversmes tiesa ir gandarīta, ka šis regulējums ir stājies spēkā, un uzsvēra, ka, sākot Latvijas valsts otro simtgadi, šis ir neliels, bet ļoti svarīgs solis cilvēku virzienā. Viņa teica, ka tas norāda uz valsts varas interesi paust atbalstu iedzīvotājiem un palīdzēt tiem savas Satversmē nostiprinātās pamattiesības aizstāvēt Satversmes tiesā.

Alla Spale delegācijas pārstāvjiem sagatavoja priekšlasījumu par Satversmes tiesas procesu, akcentējot tieši personu iesniegto konstitucionālo sūdzību izvērtēšanas metodoloģiju. JPA pārstāvju uzmanība tika vērsta uz tiem aspektiem, kas juridiskās palīdzības sniedzējiem būs jāņem vērā, izvērtējot katru individuālo juridiskās palīdzības pieprasījuma gadījumu.

Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale sniedz priekšlasījumu Juridiskās palīdzības administrācijas pārstāvjiem. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Jaunais regulējums noteic, ka valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā var lūgt personas, kas iesniegušas Satversmes tiesā konstitucionālo sūdzību, bet tiesa lietu atteikusies ierosināt, kā vienīgo iemeslu norādot juridiskā pamatojuma neesamību vai tā acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai. Svarīgi, ka iesniegumu par juridisko palīdzību šajā procesā persona var iesniegt ne vēlāk kā divus mēnešus pirms konstitucionālās sūdzības iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. Personai būs iespēja Satversmes tiesas procesā saņemt juridisko konsultāciju, atbalstu procesuālo dokumentu sagatavošanā, kā arī juridisko palīdzību Satversmes tiesas sēdes.

Tā kā Satversmes tiesas kompetencē ir izskatīt lietas par normatīvo aktu atbilstību Satversmei, tās process ir būtiski atšķirīgs no citu tiesu procesiem. Lai veidotu izpratni par Satversmes tiesas procesu, kas ir atsevišķs tiesvedības veids Latvijā, un apmācītu tos darbiniekus, kas sniegs personām valsts nodrošināto juridisko palīdzību šajos jautājumos, notiek intensīvs apmācību process. Lekcijas par konstitucionālās sūdzības sagatavošanu, Satversmes tiesas procesa stadijām un to specifiku juridiskās palīdzības sniedzējiem lasa Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale.

Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Avots: Juridiskās palīdzības administrācija.

Materiāls “Ieteikumi konstitucionālās sūdzības sagatavošanai” PDF formātā pieejams šeit.