Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
05.11.2008.

Satversmei atbilst kārtība, kādā tiesa uzliek sodu par neierašanos uz tiesas sēdi

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-04-01 „Par Civilprocesa likuma 441. panta otrās daļas (ciktāl tā attiecas uz lēmumu par naudas soda uzlikšanu procesuālās sankcijas veidā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pants paredz, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Apstrīdētā norma paredz, ka nav pārsūdzami tiesas lēmumi par naudas soda […]

31.10.2008.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas uz Franciju

Rīt, 1.novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dodas uz Parīzi, kur viņš piedalīsies konferencē par godu Francijas Konstitucionālās padomes 50 gadu jubilejai. Francijas Konstitucionālās padome ir dibināta 1958.gadā saskaņā ar tajā pašā gadā pieņemto Francijas konstitūciju. Padomes kompetencē ir lietas par normatīvo aktu atbilstību konstitūcijai un vēlēšanu norises likumību. Padome sniedz arī konsultatīvos atzinumus. Konferencē […]

29.10.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par ieslodzīto personu tiesībām piedalīties vēlēšanās

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Saeimas vēlēšanu likuma 2. panta 1. punkta, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 3. panta 2. punkta un likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 6., 8. un 91. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas […]

23.10.2008.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies pasākumā par godu Lietuvas Konstitūcijas dienai

Rīt, 24.oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dodas vizītē uz Lietuvu, kur viņš piedalīsies Lietuvas Republikas konstitūcijas dienas svinībās. Lietuvas konstitūcija tika pieņemta tautas nobalsošanā 1992.gada 25.oktobrī, un 1993.gadā tika nodibināta Lietuvas konstitucionālā tiesa. Ik gadu tiesa organizē svinības par godu Lietuvas Konstitūcijas pieņemšanas dienai, šajās svinībās tradicionāli piedalās arī citu varas atzaru pārstāvji: Lietuvas […]

20.10.2008.

Darba nedēļas ilgums brīvības atņemšanas iestādēs neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-02-01 „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 52. panta pirmās daļas pirmā un trešā teikuma un sestās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam”. Satversmes 107. pants citastarp noteic darbinieka tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. Apstrīdētās Latvijas Sodu izpildes kodeksa normas noteic: ar brīvības atņemšanu notiesātajiem noteikta astoņu […]

17.10.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par prasību notariāli apliecināt parakstus

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu” 22. panta otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Likuma „Par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu” 22. pants noteic ne mazāk kā 10000 pilsoņu tiesības iesniegt likumprojektu Centrālajai vēlēšanu komisijai. Panta otrais teikums (apstrīdētā […]

10.10.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par rīkojumiem, kas aptur Jūrmalas attīstības plāna darbību

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2008. gada 10. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/299 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” darbības apturēšanu un 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” darbības […]

30.09.2008.

Satversmes tiesas tiesneši dosies uz Armēniju

Šodien, 30.septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, tiesas priekšsēdētāja vietnieks Juris Jelāgins, kā arī tiesneši Viktors Skudra un Kaspars Balodis dosies uz Erevānu. Satversmes tiesas delegācijai vispirms paredzēta vizīte Armēnijas Konstitucionālajā tiesā, bet vēlāk – piedalīšanās starptautiskajā konferencē “Fundamentālas konstitucionālās vērtības un to loma sabiedrībā”. Konferencē piedalīsies Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneši un Venēcijas komisijas pārstāvji, kā […]

25.09.2008.

Teritorijas Maskavas iela 264 detālplānojums atbilst Satversmei un likumiem

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-03-03 „Par Rīgas domes 2006. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 67 „Teritorijas Maskavas ielā 264 (kadastra Nr. 01000780413) un Maskavas ielā bez numura (kadastra Nr. 01000781004), izmantošanas un apbūves noteikumi” atbilstību Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 1. punktam, Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktam un Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā […]

24.09.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Jūrmalas teritorijas plānojumu un Dzintaru detālplānojumu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” un Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ciktāl šie noteikumi attiecas uz teritoriju Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas […]