Satversmes tiesas administrāciju vadīs Marika Laizāne-Jurkāne

31.08.2020.

Šodien, 31. augustā, Satversmes tiesas administrācijas vadītāja amatā darbu uzsāk Marika Laizāne-Jurkāne. Šis  amats tika izveidots, nostiprinot Satversmes tiesas administrācijas pārvaldības modeli atbilstoši Eiropas labās prakses piemēriem. Satversmes tiesai kā vienam no valsts konstitucionālajiem orgāniem ir nepieciešams atbilstošs un profesionāls administratīvais atbalsts. Administrācijas vadītājai stājoties amatā, kā arī nodrošinot katru tiesnesi ar diviem tiesneša palīgiem, Satversmes tiesā ir noslēdzies nozīmīgs tiesas modernizācijas posms.

Tiesas administrācijas vadītājas pienākums ir nodrošināt Satversmes tiesas administratīvo darbību; piedalīties attīstības plānošanā un īstenošanā, atbilstoši tiesas priekšsēdētāja norādījumiem pārstāvēt Satversmes tiesas administrāciju Latvijas, ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, nodrošināt finanšu vadību, plānot un kontrolēt tiesas budžetu izpildi.

Marikai Laizānei-Jurkānei ir Latvijas Universitātē (turpmāk – LU) iegūts Sociālo zinātņu bakalaura un maģistra grāds politikas zinātnē. Viņa pabeigusi doktorantūras studijas un ieguvusi politoloģijas doktora zinātnisko grādu starptautiskajā politikā. Profesionālās zināšanas un iemaņas papildinājusi apmācību programmās Ziemeļu Padomē un Ziemeļu Ministru padomē, Beniluksa parlamentā un Beniluksa Ekonomiskajā savienībā, Gustava Štrēzemena institūtā, Dānijas, Beļģijas un Luksemburgas nacionālajos parlamentos.

Marika Laizāne-Jurkāne strādājusi Latvijas Republikas Saeimas Starpparlamentu attiecību birojā. Savu karjeru turpinājusi Baltijas Asamblejā kā Sekretariāta projektu vadītāja, vēlāk kļuvusi par Sekretariāta vadītāju. No 2010. gada līdz pat darba gaitām Satversmes tiesā strādājusi Baltijas Asamblejas ģenerālsekretāres amatā, kur galvenie uzdevumi bija organizēt un vadīt Sekretariāta darbību, izstrādāt stratēģijas un veidot kontaktus ar starptautiskajām organizācijām, plānot un pārraudzīt budžeta izpildi, vadīt starptautiskos projektus sadarbībā ar Beniluksa valstīm, Ziemeļvalstīm un Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstīm, kā arī izvērtēt prezidentūras programmas īstenošanu.

Marika Laizāne-Jurkāne kopš 2002. gada veic akadēmisko darbu LU Sociālo zinātņu fakultātē un kopš 2011. gada arī Rīgas Juridiskajā augstskolā. Viņa pasniedz kursus “Starptautiskās organizācijas”, “Politisko sarunu stratēģijas un taktikas” un “Sarunu tehnikas”. Marika Laizāne-Jurkāne ir vairāku zinātnisko publikāciju un apmācību programmu autore. Vadījusi bakalaura un maģistra darbus, bijusi darbu recenzente.

Apbalvota ar Baltijas Asamblejas medaļu.

 

Satversmes tiesas administrācijas vadītāja   Marika Laizāne-Jurkāne.   Foto: Ernests Dinka.