Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz interviju TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” (02.09.2020.)

02.09.2020.

Šodien, 2. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza interviju TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.

Intervijas sākumā Ineta Ziemele komentēja nesen notikušajās Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās neapzīmogoto biļetenu gadījumu. Viņa norādīja, ka tas ir Satversmē noteikto tiesību piedalīties vēlēšanās aizskārums, un pauda cerību, ka šī situācija tiks nopietni izmeklēta. Ziemele, runājot par vēlēšanu debašu kultūru, arī uzsvēra, ka demokrātija ir cieši saistīta ar atbildību pret sevi, apkārtējiem un valsti kopumā. Bezatbildība var graut demokrātijas mehānismus, un kritika ir jāsniedz, cienot oponentu.

Ineta Ziemele runāja par nesen veikto Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptauju, kurā Latvijas iedzīvotāji sniedza vērtējumu par Satversmes tiesu un tās darbības dažādiem aspektiem.

Komentējot iemeslus, kādēļ pirmo reizi tika veikts šāds pētījums, Ineta Ziemele atzīmēja, ka iepriekšējās aptaujās par valsts institūcijām nekad nebija izcelta Satversmes tiesa, bet gan uzdoti jautājumi par tiesu sistēmu kopumā. Ņemot vērā, ka Satversmes tiesas kompetences atšķiras no citām Latvijas tiesām, bija jānoskaidro, kāds ir Latvijas iedzīvotāju viedoklis tieši par Satversmes tiesu, un, vai cilvēki ir informēti par Satversmes tiesas funkcijām. Ineta Ziemele uzsvēra, ka šī aptauja ir svarīgs solis turpmākajā Satversmes tiesas attīstībā.

Vērtējot aptaujas rezultātus, Ineta Ziemele atzina, ka viņu pārsteidza lielais respondentu skaits, kuri pauž neuzticību pirmās un otrās instances tiesām. Papildus tam, Ineta Ziemele minēja faktu, ka vislielākā uzticība Satversmes tiesai ir jauniem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem, bet pēc tam ir novērojama uzticības mazināšanās, tāpēc jāmeklē veidi, kā varētu veicināt uzticību valstij arī citās Latvijas iedzīvotāju vecuma grupās.

Ineta Ziemele atzīmēja, ka iedzīvotāju paustie iemesli neuzticībai Satversmes tiesai norāda uz personas neticību sev un tendenci konfrontēties ar valsti. Tādēļ būtiski turpināt veidot izpratni, ka katrs valsts iedzīvotājs ir Latvijas valsts un veido tās saturu, pauda Ziemele.

Kā pozitīvus aspektus aptaujas rezultātos Ineta Ziemele akcentēja respondentu viedokļus, ka Satversmes tiesa detalizēti informē sabiedrību par nolēmumiem, kā arī augsto tiesnešu kompetences novērtējumu. Ineta Ziemele pozitīvi izcēla Satversmes tiesas komunikācijas stratēģijas un dialoga veikto pienesumu, un arī pauda nepieciešamību caur plašsaziņas līdzekļiem veicināt Satversmes tiesas informācijas nokļūšanu līdz iedzīvotājiem.

Intervijas beigās Ineta Ziemele runāja par gaidāmo Satversmes tiesas darba intensitāti gada otrajā pusē. Viņa pieminēja, ka 2020. gads Satversmes tiesai varētu nest rekordlielu lietu skaitu.

Intervijas ieraksts pieejams šeit.