Satversmes tiesas pieredzes apmaiņas projektā piedalās Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesneši

09.11.2021.

Satversmes tiesa uzsāk pieredzes apmaiņas projekta ar Moldovas Konstitucionālo tiesu otro posmu. Projektā piedalās Moldovas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Domnika Manole (Domnica Manole) un tiesneši Nikolajs Roška (Nicolae Roșca), Ļuba Šova (Liuba Șova), Sergejs Curkans (Serghei Țurcan) un Vladimirs Curkans (Vladimir Țurcan).

Projekta ietvaros Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesneši patstāvīgi strādās ar Satversmes tiesas ekspertu sagatavotajiem materiāliem un piedalīsies diskusijās par aktuālajiem konstitucionālo tiesību jautājumiem. Pieredzes apmaiņas projekts norisināsies piecas dienas, kuru ietvaros plānoti vebināri par cilvēktiesību ierobežojumu tiesiskuma izvērtēšanas metodoloģiju, Satversmes tiesas judikatūru tiesību uz īpašumu un sociālo nodrošinājumu jomā, kā arī tiesnešu neatkarības principu. Projekts noslēgsies novembra beigās.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, atklājot projekta pirmās dienas vebināru, norādīja:

“Pamattiesību aizsardzības standarti gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī nepārtraukti aug, tādēļ tiesnešu un tiesu darbinieku kvalifikācija un profesionālo zināšanu pilnveide ir nozīmīga. Turklāt notikumi pasaulē apliecina, ka demokrātiskas tiesiskas valsts principi un tiesas neatkarība ir ļoti trausla, tādēļ ir nepieciešams nepārtraukti strādāt pie tās stiprināšanas.”

Savukārt Moldovas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Domnika Manole pateicās Satversmes tiesai par atvērtību pieredzes apmaiņas projektu īstenošanā un dalīšanos ar savu pieredzi un zināšanām. Priekšsēdētāja arī atzīmēja, ka Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesneši joprojām ikdienas darbā izmanto 2019. gada pieredzes apmaiņas projektā iegūtās zināšanas.

Projekta pirmās dienas vebinārā dalībnieki detalizēti apsprieda abu konstitucionālo tiesu darba organizācijas aktuālos jautājumus, īpašu uzmanību pievēršot jaunajai Satversmes tiesas struktūrai, tiesas Administrācijas vadītāja funkcijām un Juridiskā departamenta kompetencei.

Projekta mērķis ir sekmēt Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešu un juristu profesionālās zināšanas un stiprināt tiesas spējas konsekventi veikt konstitucionālo ekspertīzi, tostarp arī piemērojot starptautiskās cilvēktiesību normas un tiesu praksi cilvēktiesību ierobežojumu tiesiskuma izvērtēšanā. Projekta pirmajā posmā deviņi Moldovas Konstitucionālās tiesas juristi pilnveidoja zināšanas par konstitucionālo tiesu lomu demokrātiskā tiesiskā valstī, darba organizāciju, pieteikumu pieņemamības kritērijiem un citiem aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem.

Projektu vada un kā eksperte tajā piedalās Satversmes tiesas padomniece Elīna Podzorova. Projekta mācību materiālus gatavo un vebinārus vada Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs un konstitucionālo tiesību eksperte Alla Spale.

Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesneši un juristi jau 2019. gadā piedalījās Satversmes tiesas un Ārlietu ministrijas īstenotajā projektā, kura ietvaros ieguva zināšanas par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā, Satversmes tiesas kompetenci un darba organizāciju, pārrunāja aktuālus konstitucionālo tiesību jautājumus ar Satversmes tiesas tiesnešiem un padomniekiem, kā arī iepazina metodoloģiju, kuru Satversmes tiesa izmanto, lai izvērtētu tiesību normu konstitucionalitāti.

Pieredzes apmaiņas projekts tiek īstenots ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu par valsts budžeta programmas 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzekļiem.

Foto: Ekrānšāviņš no vebināra.