Satversmes tiesa izsludina iespēju vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem pieteikties pieredzes apmaiņā

22.10.2020.

Šodien, 22. oktobrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju izsludina konkursu, kurā vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem tiek dota iespēja pieteikties pieredzes apmaiņā Satversmes tiesā. Tās laikā vienam no minēto tiesu tiesnešiem būs iespēja sešus mēnešus (no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. jūlijam) pildīt Satversmes tiesas padomnieka pienākumus.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova uzsver: “Pieredzes apmaiņas programma tiesnešiem Satversmes tiesā ir viens no tiesu dialoga veidiem. Tās ietvaros vienam tiesnesim būs iespēja profesionāli pilnveidoties Satversmes tulkošanas, Satversmes tiesas procesa un cilvēktiesību aizsardzības jautājumos. Tiesneša profesija prasa nepārtrauktu profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšanu. Tikai prasmīgs un kompetents tiesnesis spēj celt sabiedrības uzticību tiesu varai. Demokrātiskā tiesiskā valstī tas ir ļoti nepieciešams.”

Vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešu pieredzes apmaiņas programma Satversmes tiesā tika uzsākta 2017. gada septembrī ar Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas atbalstu. Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus jau ir pildījuši Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdis Vazdiķis un Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesnese Līga Biksiniece-Martinova.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Papildus informācija par konkursa norisi pieejama, rakstot: tiesa@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830764.