Noslēgusies Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesneses Līgas Biksinieces-Martinovas sešu mēnešu pieredzes apmaiņa Satversmes tiesā

01.07.2019.

Piektdien, 28. jūnijā, noslēdzās Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama tiesneses Līgas Biksinieces-Martinovas sešu mēnešu pieredzes apmaiņa Satversmes tiesā. Pieredzes apmaiņas laikā tiesnese pildīja Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus. Tiesnesei bija iespēja padziļināti apgūt no vispārējās jurisdikcijas tiesas un administratīvās tiesas procesa atšķirīgo Satversmes tiesas procesu un iepazīt Satversmes tiesas Juridiskā departamenta darbu.

Tiesnese piedalījās pieteikumu izvērtēšanā, kā arī strādāja ar lietām dažādās Satversmes tiesas procesa stadijās. Tiesnesei bija iespēja apgūt un pielietot dažādas metodoloģijas, ko Satversmes tiesa izmanto, lai pārbaudītu apstrīdēto tiesību normu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām.

Noslēdzot pieredzes apmaiņu, tiesnese atzina, ka Satversmes tiesā pavadītais laiks ir bijis vērtīgs, jo devis iespēju praktiski iepazīt Satversmes tiesas darbu no pieteikuma saņemšanas brīža līdz spriedumam, kā arī padziļināti pētīt interesējošās tiesību tēmas, piemēram, dažādu tiesību uz taisnīgu tiesu elementu piemērošanu Satversmes tiesas judikatūrā. Tāpat tā ir bijusi iespēja atkāpties no sava ikdienas darba rutīnas un vairāk paraudzīties uz lietām konstitucionālo tiesību aspektā.

Vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešu pieredzes apmaiņas programma Satversmes tiesā tika uzsākta 2017. gada septembrī sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju. Turpinot aizsākto tradīciju, mērķtiecīgi stiprinot Latvijas valsts konstitucionālo iekārtu un veicinot tiesu dialogu, arī šā gada septembra sākumā vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem tiks izsludināta jauna pieteikšanās pieredzes apmaiņas programmai. Minētā programma ir tiesu sadarbības veicināšanas instruments – demokrātiskā tiesiskā valstī vienota tiesiskā sistēma pastāv tad, ja starp tiesām pastāv sadarbība un dialogs.

Interesentus aicinām sekot līdzi informācijai Satversmes tiesas mājaslapā.