Noslēdzas Rīgas apgabaltiesas tiesneša Valda Vazdiķa sešu mēnešu pieredzes apmaiņa Satversmes tiesā

02.07.2018.

Piektdien, 29. jūnijā, noslēdzās Rīgas apgabaltiesas tiesneša Valda Vazdiķa sešu mēnešu pieredzes apmaiņa Satversmes tiesā. Pieredzes apmaiņas laikā tiesnesis pildīja Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus. Tiesnesim bija iespēja padziļināti apgūt no vispārējās jurisdikcijas tiesas procesa atšķirīgo Satversmes tiesas procesu un iepazīt Satversmes tiesas Juridiskā departamenta darbu.

Pieredzes apmaiņas ietvaros tiesnesis piedalījās pieteikumu izvērtēšanā, kā arī strādāja ar lietām dažādās Satversmes tiesas procesa stadijās. Tiesnesim bija iespēja apgūt un praktiski pielietot dažādas metodoloģijas, ko Satversmes tiesa izmanto, lai pārbaudītu apstrīdēto tiesību normu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām.

Darbs Satversmes tiesā tiesnesim deva ieskatu Satversmes normu interpretācijā – it īpaši kopsakarā ar Eiropas un starptautiskajām tiesībām. Tiesnesis paplašināja zināšanas cilvēktiesību un konstitucionālo tiesību jautājumos, tostarp jautājumos par Satversmes normu tvērumu, Satversmē iekļautajiem principiem un vērtībām. Tiesnesis piedalījās arī Satversmes tiesas starptautiskajā konferencē “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21. gadsimtā”.

Noslēdzot pieredzes apmaiņu, tiesnesis atzina: “Vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesneša prakse Satversmes tiesā ir salīdzināma ar pirmās līgas futbolista piedalīšanos augstākās līgas komandas treniņos – grūta, bet ar izcilu pievienoto vērtību.”

Šīs pieredzes apmaiņas rezultātā ir uzsākts aktīvs dialogs starp Satversmes tiesu un Rīgas apgabaltiesu. Šobrīd Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem nodrošināta iespēja izmantot Satversmes tiesas judikatūras datubāzi. Turklāt šā gada 15. jūnijā vairāki Rīgas apgabaltiesas tiesneši viesojās Satversmes tiesā.

Vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešu pieredzes apmaiņas programma Satversmes tiesā tika uzsākta pagājušā gada septembrī sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju. Turpinot aizsākto tradīciju, mērķtiecīgi stiprinot Latvijas valsts konstitucionālo iekārtu un veicinot tiesu dialogu, šā gada 3. septembrī vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem tiks izsludināta jauna pieteikšanās pieredzes apmaiņas programmai. Minētā programma ir tiesu sadarbības veicināšanas instruments – demokrātiskā tiesiskā valstī vienota tiesiskā sistēma pastāv tad, ja starp tiesām pastāv sadarbība un dialogs.

Interesentus aicinām sekot līdzi informācijai Satversmes tiesas mājaslapā.

Rīgas apgabaltiesas tiesneši viesojas Satversmes tiesā. No kreisās: Inese Strelča, Lauma Volberga, Svetlana Beļajeva, Uldis Danga, Žanete Žimante, Valdis Vazdiķis, Līga Blūmiņa, Dzintra Balta, Sarmīte Vamža. Foto: Rīgas apgabaltiesa.