Pēc Satversmes tiesas aicinājuma oficiālā vizītē Latvijā ieradies Starptautiskās tiesas tiesnesis Antoniu Augūštu Kansādu-Trindāde

13.05.2019.

No 13. līdz 14. maijam pēc Satversmes tiesas aicinājuma oficiālā vizītē Latvijā viesojas Starptautiskās tiesas tiesnesis Antoniu Augūštu Kansādu-Trindāde (Antônio Augusto Cançado Trindade). Starptautiskās tiesas tiesnesi uzņem Satversmes tiesa un aicina ikvienu interesentu izmantot reto iespēju otrdien, 14. maijā, plkst. 12.00 tiešraidē vērot tiesneša vieslekciju “Starptautiskās tiesas: to kopīgā misija nodrošināt taisnīgumu”.

Šodien, 13. maijā, Starptautiskās tiesas tiesnesis tiksies ar Satversmes tiesas tiesnešiem un tiesas juridiskajiem darbiniekiem, ar kuriem diskutēs par Starptautiskās tiesas aktualitātēm, starptautisko tiesību nozīmi un to pieaugošo lomu nacionālajās tiesībās.

Satversmes tiesas tiesnešu un darbinieku diskusija ar Starptautiskās tiesas tiesnesi Antoniu Augūštu Kansādu-Trindādi. Foto: Toms Norde.

Rīt, 14. maijā, Starptautiskās tiesas tiesnesis dosies uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur kopā ar Satversmes tiesas tiesnešiem Tautas grāmatu plauktam dāvinās sev nozīmīgas grāmatas, kas motivējušas karjeras izaugsmē un devušas iedvesmu ikdienas gaitās.

Pēc grāmatu dāvinājuma plkst. 12.00 Starptautiskās tiesas tiesnesis sniegs vieslekciju “Starptautiskās tiesas: to kopīgā misija nodrošināt taisnīgumu”. Uz vieslekciju aicināti pārstāvji no visiem valsts varas atzariem, akadēmiķi, starptautisko tiesību eksperti, kā arī studenti un citi interesenti. Šī vieslekcija ar tulkojuma latviešu valodā būs vērojama tiešraidē:

Vizītes laikā Starptautiskās tiesas tiesnesim plānota tikšanās arī ar ārlietu ministru un tieslietu ministru.

Starptautiskās tiesas tiesnesis Antoniu Augūštu Kansādu-Trindāde ir dzimis 1947. gadā Brazīlijā. Starptautiskās tiesas tiesneša amatā ievēlēts 2009. gadā un pārvēlēts uz vēl vienu termiņu 2018. gadā. Pirms darba Starptautiskajā tiesā bijis Inter- Amerika Cilvēktiesību tiesas (The Inter-American Court of Human Rights) priekšsēdētājs un tiesnesis. Brazīlijas Ārlietu ministrijā strādājis arī par diplomātu. Doktora grādu starptautiskajās tiesībās ieguvis 1977. gadā Kembridžas Universitātē. Savas karjeras laikā aktīvi darbojas akadēmiskajā vidē, viņš bijis pasniedzējs pasaules labākajās universitātēs un augstskolās, kā, piemēram, Braziljas Universitātē, Kolumbijas Universitāte, Parīzes Universitātē, Hāgas starptautisko tiesību akadēmijā un citās. Tiesnesis ir autors 710 monogrāfijām, kā arī autors un līdzautors vairāk nekā 50 tiesību zinātņu grāmatām, kas izdotas vairākās valstīs dažādās valodās.

Starptautiskās tiesas tiesnesis Antoniu Augūštu Kansādu-Trindāde, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova. Foto: Toms Norde.

Foto no tikšanās Satversmes tiesā pieejami šeit.

Foto no Starptautiskās tiesas tieseša vieslekcijas ir pieejams šeit.

Foto no grāmatu dāvināšanas pasākuma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā ir pieejamas šeit.

Par Starptautisko tiesu

Starptautiskās Tiesas izveidošana 1945. gadā tika paredzēta Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) Statūtos. Starptautiskā tiesa tika dibināta 1946. gada 18. aprīlī Hāgā, Nīderlandē. Starptautiskajai tiesai ir divi galvenie darbības virzieni, pirmkārt, tā izskata starpvalstu strīdus, otrkārt, tā sniedz rekomendācijas ANO un tās specializētajām aģentūrām. Starptautiskās Tiesas nolēmumi ir saistoši konkrētajos tiesas procesos iesaistītajām valstīm.

Starptautiskajā tiesā lietas izskata 15 tiesneši, tos uz deviņu gadu termiņu (atjaunojamu) ievēl Ģenerālā asambleja pēc Drošības padomes balsojuma. Starptautiskās Tiesas tiesneši savas darbības laikā nedrīkst ieņemt nevienu citu amatu.

Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 30. novembrī pieņēma likumu, ar ko Latvija atzīst Starptautiskās tiesas obligāto jurisdikciju. Taču Ministru kabinets vēl nav iesniedzis Starptautiskās tiesas Statūtos noteikto deklarāciju ANO Ģenerālsekretariātam, tādējādi Latvija, lai risinātu starptautiskus strīdus ar citu valsti, vēl nevar vērsties un būt viena no pusēm Starptautiskajā tiesā.