Starptautiskās tiesas tiesnesis Antoniu Augūštu Kansādu-Trindāde sniedz vieslekcija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (14.05.2019.). Foto: Toms Norde.

15.05.2019.