Satversmes tiesā oficiālā vizītē Latvijā viesojas Starptautiskās tiesas tiesnesis Antoniu Augūštu Kansādu-Trindāde (13.05.2019.). Foto: Toms Norde.

13.05.2019.