Izglītojošu semināru Satversmes tiesā apmeklē sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no Kurzemes reģiona

09.04.2019.

Pirmdien, 8. aprīlī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk – VISC) jau otro reizi organizēja izglītojošu semināru “Sabiedrība, valsts, tiesības – Satversmes vērtību diskursā”. Seminārā piedalījās sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no Kurzemes reģiona (Ventspils novada un Kuldīgas). Seminārs ir viens no Satversmes tiesas dialoga veidiem ar sabiedrību, kura mērķis ir sniegt pedagogiem detalizētāku ieskatu vairākās juridiska rakstura tēmās un pilnveidot pedagogu izpratni par tiesību jautājumiem mācību saturā.

Atklājot semināru, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele vērsa uzmanību šīs iniciatīvas pirmsākumiem, proti, viņa atminējās, ka ideja par izglītojošu semināru pedagogiem radās neilgi pēc pirmā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme) noslēguma. Viņa stāstīja, kā Satversmes tiesas tiesneši nonāca līdz domai, ka būtu lietderīgi veidot dialogu tieši ar tiem pedagogiem, kuri runā ar skolu jaunatni par valsti, Satversmi un tiesībām. Ineta Ziemele uzsvēra, ka ikviena Latvijas iedzīvotāja kopējais pienākums ir stiprināt Latvijas valsti, tomēr īpaši svarīga loma tajā ir pedagogu darbam.

VISC pārstāve Sandra Falka savā uzrunā uzsvēra semināra nozīmību un pauda pārliecību, ka jebkura tikšanās ir abpusējs ieguvums, ka tā ir iespēja vienam no otra bagātināties gan zināšanās, gan pieredzē.

Sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no Kurzemes reģiona. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Pirmajā sesijā Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska pedagogiem sniedza ieskatu tiesību pamatos, skaidroja, kas ir tiesības, kas ir tiesību norma un kādi ir tiesību avoti. Viņa vērsa uzmanību uz normatīvo aktu hierarhiju, kā arī skaidroja, kā šajā hierarhijā iekļaujas Eiropas Savienības tiesību normas un Latvijas uzņemtās starptautiskās saistības. Daiga Rezevska runāja par taisnīgumu, uzsverot, ka tiesību zinātnē taisnīgums ir objektīva kategorija, ko iespējams novērtēt atbilstoši noteiktai metodoloģijai.

Otrajā sesijā Satversmes tiesas priekšsēdētajas vietniece Sanita Osipova stāstīja par Latvijas valsts dibināšanu un Satversmes sapulces devumu Satversmes izstrādes un pieņemšanas procesā. Viņa skaidroja, kuri ir no Satversmes izrietošie Latvijas konstitucionālie orgāni, kā arī runāja par konstitucionālo identitāti. Sanita Osipova atgādināja, ka tiesības ir cieši saistītas ar pienākumiem un atbildību, turklāt tās darbojas ciešā mijiedarbībā.

Trešajā sesijā pedagogus uzrunāja arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Viņa savā priekšlasījumā runāja par Satversmē nostiprinātajām vērtībām, tostarp par Satversmes astotajā nodaļā ietvertajām cilvēka pamattiesībām. Viņa uzsvēra, ka Latvijas spēks ir zinošs un brīvs cilvēks, kā arī atgādināja, ka šāds cilvēks pilnvērtīgi var attīstīties un sevi pilnveidot tikai demokrātiskā tiesiskā valsts ietvarā, kuras centrā ir cilvēks un savstarpēja cieņa vienam pret otru.

Noslēdzošajā sesijā priekšlasījumu par Satversmes tiesu, tās būtisko lomu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā un Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzībā sniedza Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale. Viņa ieskicēja vēstures faktus, skaidroja Satversmes tiesas kompetenci, runāja par Satversmes tiesas tiesnešu izvirzīšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī izklāstīja Latvijas tiesu sistēmas uzbūvi.

Semināra noslēgumā klātesošos uzrunāja arī tiesībsarga padomnieks Arvīds Dravnieks, kurš pedagogus informēja par projektu “Tiesībpratība”.

Satversmes tiesa plāno šādu semināru organizēt arī Vidzemes un Zemgales sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogiem.

Foto pieejami šeit.

Satversmes tiesa viesojas sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no Kurzemes reģiona. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.