Satversmes tiesas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizētais izglītojošs seminārs sociālo zinību, vēstures, politikas un tiesību pedagogiem (08.04.2019.). Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

08.04.2019.