I. Ziemele dalās pieredzē par Satversmes tiesas darba nepārtrauktību Covid-19 krīzes laikā

23.04.2020.

Otrdien, 21. aprīlī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja prof. Ineta Ziemele Strasbourg Observers akadēmiskā bloga vebinārā runāja par Satversmes tiesas darba nepārtrauktību un izaicinājumiem tiesiskuma un pamattiesību aizsardzībā ārkārtējā situācijā, kas Latvijā ir izsludināta no 12. marta un pagarināta līdz 12. maijam, lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību.

Ineta Ziemele stāstīja, ka pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas pirmo reizi Latvijas vēsturē Valsts prezidents sasauca valsts konstitucionālo orgānu vadītāju kopsēdi, kurā tika pārrunāti valsts varas atzaru – likumdošanas, izpildu un tiesu varas – darbības pamatprincipi valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos. Valsts pastāvēšana un ilgtspēja, sabiedrība un katrs cilvēks demokrātiskās valsts iekārtas ietvaros ir jāaizsargā jebkuros, arī ārkārtējos apstākļos. Šī kopsēde sniedza sabiedrībai apliecinājumu, ka arī ārkārtējā situācijā valsts varas atzari turpina darbu atbilstoši to kompetencei un funkcijām, vienlaikus nodrošinot ārkārtējās situācijas vadību.

Ineta Ziemele vērsa uzmanību, ka ārkārtējā situācijā Satversmes tiesa veic piesardzības pasākumus, lai ierobežotu vīrusa izplatību un novērstu riskus tiesas darbinieku un apmeklētāju veselībai. Viņa skaidroja, ka Satversmes tiesa ir pielāgojusi savu darba organizāciju, lai nodrošinātu tiesas darba nepārtrauktību, izmantojot tehnoloģiju piedāvātas iespējas strādāt attālināti, tostarp videokonferenču režīmā. Ineta Ziemele uzsvēra, ka šajos apstākļos ir būtiski neatlikt lietu izskatīšanu, jo pretējā gadījumā iekrātos neizskatītas lietas, kas ir apdraudējums tiesiskumam.

Kā vienu no izaicinājumiem ārkārtējās situācijas laikā Ineta Ziemele minēja 23. aprīlī plānoto tiesas sēdi ar lietas dalībnieku piedalīšanos, kas pirmo reizi tiesas vēsturē tiks organizēta videokonferences režīmā. Būtiski, lai attālinātā tiesas procesa norisē tiktu nodrošināta vienlaikus valstī noteikto piesardzības pasākumu sabiedrības veselības aizsardzībai ievērošana un tiesību uz taisnīgu tiesu principi.

Ineta Ziemele pauda pārliecību, ka tiesu vara arī šajos apstākļos spēj, strādājot attālināti, nodrošināt taisnīgas tiesas spriešanas pamatprincipu ievērošanu. Satversmes tiesas darba pielāgošana ārkārtējai situācijai rāda, ka tiesa arī šajos apstākļos turpina aizsargāt Latvijas Republikas Satversmē ietvertās pamatvērtības un cilvēka pamattiesības. Kā svarīgu aspektu viņa atgādināja par nepieciešamību turpināt aktīvi informēt sabiedrību par tiesu darbu.

Vebināra noslēgumā Ineta Ziemele izteica ideju, ka Eiropas tiesiskajā telpā, kura balstās zināmās vienotās vērtībās, būtu nepieciešama Eiropas konstitucionālo un augstāko tiesu saruna tiesu dialoga ietvarā. Covid-19 krīzes laikā svarīgi dalīties pieredzē jautājumos, kas skar tiesu darbību un kas saistīti ar pamattiesību aizsardzību šajos apstākļos.

Vebinārā piedalījās arī Dr. Veronika Bilkova (Veronika Bilkova) (Prāgas Kārļa universitāte, Eiropas Komisija par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija)), prof. Filips Līčs (Philip Leach) (Middleseksas universitāte), Robs Linhams (Robs Linhams) (Lielbritānijas pastāvīgā pārstāvja vietnieks Eiropas Padomē), Jērgs Polakevičs (Jörg Polakiewicz) (Eiropas Padomes Juridisko konsultāciju un starptautisko publisko tiesību direktorāta vadītājs, juridiskais konsultants). Vebināru vadīja prof. Kanstancins Dzehcjarovs (Kanstantsin Dzehtsiarou) (Liverpūles universitāte) un Dr Stjuarts Voliss (Stuart Wallace) (Līdsas universitāte).

Vebināra video ieraksts (angļu valodā) pieejams šeit: