23. aprīlī attālinātā tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos skatīs lietu par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

20.04.2020.

Satversmes tiesa 2020. gada 11. marta tiesas sēdē lietā Nr. 2019-12-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112. pantam” pieņēma lēmumu par lietas izskatīšanas turpināšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, pirmo reizi lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks attālināti videokonferences režīmā.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2019‑12‑01 attālināti notiks 2020. gada 23. aprīlī plkst. 13.00. Tiesas sēdes norise tiks adaptēta, ievērojot ārkārtējās situācijas apstākļus un tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Interesenti sēdes norisi varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas youtube kontā:

Detalizētāka informācija par lietu PDF formātā pieejama šeit:
20.04.2020._Informācija par lietu 2019-12-01

Saistītā lieta: 2019-12-01