Konkurss 2020

 
 

Noslēdzies Satversmes tiesas 2020. gada septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi!

Satversmes tiesa izsaka pateicību visiem skolēniem par aktīvo iesaisti, radošajām domām un iesūtītajiem darbiem. Paldies pedagogiem, kuri veltīja savu laiku un zināšanas, lai motivētu un skaidrotu skolēniem Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Konkursā tika pārstāvētas 67 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” tika iesūtīti 239 zīmējumi, 9. klašu domrakstu konkursā “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” tika iesūtīti 39 domraksti, bet 12. klašu domrakstu konkursā “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” tika iesūtīti 39 domraksti.

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu katalogs “Vienlīdzība un atbildība. Satversmes tiesas dialogs ar Latvijas skolu jaunatni” PDF formātā pieejams šeit.

2020. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa uzvarētāji un atzinības rakstu saņēmēji, kā arī konkursa sadarbības partneru izvēlēto specbalvu ieguvēji ir :

Zīmējumu konkursā “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Zasas vidusskolas skolnieks Raivo Mikušāns. Pedagoģe Inese Kalniškāne.

II vieta – Zasas vidusskolas skolniece Sindija Minalto. Pedagoģe Inese Kalniškāne.

III vieta – Talsu 2. vidusskolas skolniece Keita Lība Andiņa. Pedagoģe Zane Bodniece.

III vieta – Ludzas 2. vidusskolas skolniece Dana Streļcova. Pedagoģe Irīna Martjukova.

Pamatojoties uz konkursa nolikuma 20. punktu, Vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu piešķirt divas III vietas. Lēmums pamatots ar faktu, ka divi skolēnu darbi pēc vērtējumiem saņēmuši trešo augstāko punktu skaitu, lai kvalificētos III vietas saņemšanai atbilstoši konkursa nolikuma 25.1. punktam.

Zīmējumu konkursā “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Nikola Šikova. Pedagoģe Daiga Sējēja.

Uzvaras pamatskolas skolniece Sanija Kavaļauska. Pedagoģe Daiga Sējēja.

Liepājas Centra sākumskolas skolniece Daniela Tetere. Pedagoģe Agnese Kundziņa.

Pildas pamatskolas skolniece Anastasija Jankovska. Pedagoģe Ineta Zvonņikova.

Privātās vidusskolas INNOVA skolniece Tatjana Barčevska. Pedagoģe Anastasija Fostiropulo.

Rožupes pamatskolas skolniece Nadežda Sidorova. Pedagoģe Līga Bernāne.

Straupes pamatskolas skolnieks Renārs Ruža. Pedagoģes Iveta Adamsone, Daiga Kreituze.

Ventspils 4. vidusskolas skolniece Grieta Kornijanova. Pedagoģe Madara Lilienfelde.

Viesītes vidusskolas skolnieks Reinis Rugainis. Pedagoģe Sarmīte Ratiņa.

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolniece Gerda Marija Linde. Pedagoģe Inga Lankupa.

Rēzeknes 3. vidusskolas skolniece Kamilla Olenoviča. Pedagoģe Jekaterina Borisovska-Cvetkova.

Pamatojoties uz konkursa nolikuma 20. punktu, Vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu piešķirt papildu atzinības rakstu. Lēmums pamatots ar faktu, ka divi skolēnu darbi pēc vērtējumiem saņēmuši augstāko punktu skaitu, lai kvalificētos atzinības raksta saņemšanai atbilstoši konkursa nolikuma 26.1. punktam.

Domrakstu konkursā “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?”” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Ventspils 4. vidusskolas skolniece Undīne Ērkšķe. Pedagoģe Inga Ozoliņa.

II vieta – Ludzas 2. vidusskolas skolniece Viola Ivanova. Pedagoģe Ilga Šļubčenko.

III vieta – Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolniece Nikola Lebedeva. Pedagoģe Valentīna Purpiša.

Domrakstu konkursā “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Riebiņu vidusskolas skolniece Viktorija Nagle. Pedagoģe Diāna Bravacka.

Talsu 2. vidusskolas skolnieks Edvards Ošiņš. Pedagoģe Zane Bodniece.

Domrakstu konkursā “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Roberts Ralfs Vārslavs. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

II vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Evelīna Līna Ņikiforova. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

III vieta – Vidzemes Tehnoloğiju un Dizaina tehnikuma skolnieks Kaspars Krēvics. Pedagoģe Marija Grīnberga.

Domrakstu konkursā “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Arleta Apsīte. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Laura Kaņepone. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Salaspils 1. vidusskolas skolniece Laura Mišela Ilsjāne. Pedagoģe Daina Tauriņa.

Pamatojoties uz konkursa nolikuma 20. punktu, Vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu piešķirt papildu atzinības rakstu. Lēmums pamatots ar faktu, ka divi skolēnu darbi pēc vērtējumiem saņēmuši augstāko punktu skaitu, lai kvalificētos atzinības raksta saņemšanai, atbilstoši konkursa nolikuma 26.3. punktam.

Bijušās Satversmes tiesas priekšsēdētājas, Eiropas Savienības Tiesas tiesneses Inetas Ziemeles specbalvu saņem Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas skolniece Anna Elizabete Ķēniņa. Pedagogs Agnis Timermanis.

Latvijas Mākslas akadēmijas specbalvu saņem Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolniece Loreta Leščinska. Pedagoģe Ineta Zvonņikova.

Latvijas Mākslas akadēmijas atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniece Anna Umbraško. Pedagoģe Dzintra Rateniece.

Rencēnu pamatskolas skolniece Karlīna Andželika Žavoronkova. Pedagoģe Ilona Mežinska.

Stendes pamatskolas skolnieks Dāvis Grīslis. Pedagoģe Dace Kalmane.

Zantes pamatskolas skolnieks Kārlis Cinkuss. Pedagoģe Elita Ose.

Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” specbalvu saņem Āgenskalna sākumskolas skolniece Madara Šidlovska. Pedagoģe Iveta Cimare.

Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” atzinības rakstus saņem visi Zīmējumu konkursa “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” pirmo trīs vietu ieguvēji.

Žurnāla “Jurista Vārds” redakcijas specbalvas saņem Madlienas vidusskolas skolniece Ieva Kleinberga. Pedagoģe Anita Jākobsone. Privātās vidusskolas INNOVA skolniece Tatjana Barčevska. Pedagoģe Anastasija Fostiropulo. Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolniece Evelīna Bļizņeca. Pedagoģe Inga Lankupa. Ludzas 2. vidusskolas skolniece Viola Ivanova. Pedagoģe Ilga Šļubčenko. Riebiņu vidusskolas skolniece Lāsma Jurkāne. Pedagoģe Diāna Bravacka. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Laura Kaņepone. Pedagoģe Gunita Smiltāne. Vidzemes Tehnoloğiju un dizaina tehnikuma skolnieks Kaspars Krēvics. Pedagoģe Marija Grīnberga.

Žurnāla “Domuzīme” redakcijas specbalvas saņem visas godalgoto vietu ieguvēju skolas.

Pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeitas Kristīnas Čakstes specbalvas saņem Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Nikola Šikova. Pedagoģe Daiga Sējēja. Madlienas vidusskolas skolniece Elīza Rasma Bičevska. Skolotāja: Ligita Ridūze.

Publisko tiesību institūta vadītāja Arvīda Dravnieka specbalvas saņem Zantes pamatskolas skolniece Dārta Cinkuse. Pedagoģe Elita Ose. Madlienas vidusskolas skolnieks Raivo Grecs. Pedagoģe Anita Jākobsone. Naujenes pamatskolas skolniece Erita Litvinska. Pedagoģe Sandra Kokina. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Roberts Ralfs Vārslavs. Pedagoģe Gunita Smiltāne. Vidzemes Tehnoloğiju un Dizaina tehnikuma skolnieks Kaspars Krēvics. Pedagoģe Marija Grīnberga. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Arleta Apsīte. Pedagoģe Gunita Smiltāne. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Evelīna Līna Ņikiforova. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Konkursa uzvarētāji, atzinības rakstu, kā arī specbalvu saņēmēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz svinīgo konkursa apbalvošanas ceremoniju attālināti šā gada 15. februārī.

Satversmes tiesas IV skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursam kopā darbus iesūtīja 67 skolas: Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola, Āgenskalna sākumskola, Ata Kronvalda Durbes pamatskola, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, Bauskas pilsētas pamatskola, Bērzaunes pamatskola, Ciblas vidusskola, Daugavpils 9. vidusskola, Daugavpils 10. vidusskola, Daugavpils 11. pamatskola, Dignajas pamatskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskola, Dundagas vidusskola, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Friča Brīvzemnieka pamatskola, Grundzāles pamatskola, Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola, Jaunogres vidusskola, Jaunsilavas pamatskola, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, Kandavas Reģionālā vidusskola, Kapsēdes pamatskola, Kārsavas vidusskola, Krāslavas Valsts ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Kuldīgas 2. vidusskola, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Lāču pamatskola, Liepājas Centra sākumskola, Liepājas 3. pamatskola, Ludzas 2. vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Madlienas vidusskola, Naujenes pamatskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Ogres 1.vidusskola, Ogres sākumskola, Pildas pamatskola, Privātā sākumskola “Domdaris”, Privātā vidusskola “INNOVA”, Raunas pamatskola, Rencēnu pamatskola, Rēzeknes 3. vidusskola, Riebiņu vidusskola, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rojas vidusskola, Rožupes pamatskola, Salacgrīvas vidusskola, Salaspils 1.vidusskola, Salgales pamatskola, Silenes pamatskola, Stendes pamatskola, Straupes pamatskola, Talsu 2. vidusskola, Tukuma 2. vidusskola, Uzvaras pamatskola, Ventspils 2. vidusskola, Ventspils 4. vidusskola, Ventspils 6. vidusskola, Vidzemes Tehnoloğiju un dizaina tehnikums, Viesītes vidusskola, Viļānu vidusskola, Vircavas vidusskola, Zantes pamatskola, Zasas vidusskola, Ziemeļvalstu ģimnāzija.

__________________________________________________________________________________________________________________

Informācija par konkursu

Satversmes tiesa izsludina ceturto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi

Aicinām 6., 9. un 12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā!

6. klašu skolēnus aicinām iesūtīt zīmējumus par tēmu “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”.

9. klašu skolēnus aicinām iesūtīt domrakstus par tēmu “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?”

12. klašu skolēnus aicinām iesūtīt domrakstus par tēmu “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?”

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt jaunās paaudzes interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. 

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Atbilstoši nolikumam konkursa norise tiek organizēta šādi:

DarbībaTermiņš
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
https://forms.gle/qHMjXuzkvsYbrj6E7
26. oktobris
Darbu iesniegšana11. decembris
Darbu vērtēšanano 11. decembra līdz 15. janvārim
Rezultātu paziņošana18. janvāris
Apbalvošanas ceremonija15. februāris

Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

1) Latvijas Republikas Satversme;
2) Vērtēšanas kritēriji;
3) Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi
;
4) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2017 (93)) publikācija par Satversmi un Satversmes tiesu;
5) Satversmes tiesas atziņas ar tiesībām uz vienlīdzību;
6) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada 10. februārī publicētais animētais video “Satversmei 95”:

7) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Satversmi 2017.

8) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2018.

9) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2019.

Noderīgi resursi:

Ījabs I. Politikas teorija: pirmie soļi. Rīga: Lasītava, 2017.
Kēnigs M. Cilvēktiesības. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2010.
Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.
Vildbergs. H.J., Meseršmits К., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.

Gaidīsim Jūsu pieteikumus un radošos darbus!