Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_3
stiesa-tiesa1
stiesa-kede2


Cienījamās dāmas un godātie kungi,


Latvijas Republikas Satversmes tiesa savas kompetences ietvaros risina gan tiesību, gan tiesībpolitikas jautājumus. Tā ir svarīgs demokrātiskas tiesiskas valsts stiprināšanas instruments. Satversmes tiesas atbildība suverēna priekšā ir sargāt Satversmē ietvertos Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts principus un Latvijas konstitucionālo identitāti.

Aizstāvot konstitucionālās vērtības un ikvienas personas pamattiesības, konstitucionālajai tiesai ir būtiska loma uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un brīvās tirgus ekonomikas pamatprincipiem balstītas valsts veidošanā un attīstīšanā. Konstitucionālās tiesas nolēmumi veido arī valsts prestižu, sekmē ekonomisko attīstību un ietekmē visus konstitūcijā regulētos valstiskos procesus.

Satversmes tiesai ir bijusi ievērojama nozīme Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Tā vairāk nekā divdesmit gadu garumā ir devusi savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos un attīstījusi Satversmes interpretāciju atbilstoši demokrātiskas tiesiskas valsts un konstitucionālisma idejām un principiem. Satversmes tiesas nolēmumi atspoguļo Latvijas valsts iekārtas un konstitucionālisma attīstību pēdējās divās desmitgadēs un veido konstitucionālo tiesību doktrīnu Latvijā.

Eiropa ir kļuvusi par atvērtu un vienotu tiesiskās kultūras telpu, tāpēc konstitucionālās tiesas šodien strādā tiesību vidē, kuru veido nacionālās, Eiropas un starptautiskās tiesības. Globalizētajā pasaulē Satversmes tiesai līdzīgi kā citām konstitucionālajām tiesām ir jādefinē sava loma šajā kontekstā. Tas ir mūsu nākotnes izaicinājums un atbildība.Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Ineta ZiemeleJaunumi

14.07.2020.

Satversmes tiesa organizē vebināru par tiesībām uz taisnīgu tiesu

Ceturtdien, 9. jūlijā, Satversmes tiesa pirmo reizi tās vēsturē organizēja vebināru par tēmu “Satversmes 92. pantā ietverto tiesību aizsardzība Satversmes tiesā”. Vebinārs simboliski atklāja aprīlī klajā nākušo Satversmes tiesas grāmatžurnālu “Latvijas Republikas Satversmes 92. pants: tiesības uz taisnīgu tiesu. Satversmes tiesas judikatūra”. Vebināru atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Viņa skaidroja, kā radās ideja apkopot Satversmes tiesas judikatūru par […]

13.07.2020.

Norma, kas neparedzēja darba ņēmēju ar I vai II grupas invaliditāti pakļaušanu invaliditātes apdrošināšanai, neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2020. gada 10. jūlijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-36-01 “Par likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta otrās daļas (redakcijā, kas bija spēkā no 1998. gada 1. janvāra līdz 2002. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 6. panta otrā daļa (šeit un turpmāk – redakcijā, kas bija spēkā no 1998. gada 1. janvāra līdz […]

13.07.2020.

Satversmes tiesa 16. jūlijā pasludinās spriedumu lietā par tiesībām pieteikt noraidījumu tiesnešiem, kas lemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu civillietā; būs preses konference

Ceturtdien, 16. jūlijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā  Nr. 2019-23-01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Plkst. 15.45 būs preses konference, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele informēs par pasludināto spriedumu. Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, sprieduma […]

09.07.2020.

Norma, kas nosaka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru nenodarbinātām personām ar invaliditāti un senioriem, neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2020. gada 9. jūlijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”. Apstrīdētā norma No Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi […]

09.07.2020.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par spriedumu lietā Nr. 2019-27-03

Preses konferencē par spriedumu lietā Nr. 2019-27-03 piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova. Preses konferenci vada Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Ketija Strazda. Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

09.07.2020.

VIDEO IERAKSTS: Sprieduma pasludināšana lietā Nr. 2019-27-03 par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei

Šodien, 9. jūlijā, plkst. 11.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti pasludinās spriedumu lietā Nr. 2019-27-03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta otrajam teikumam un 109. pantam”. Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanu […]

07.07.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas mantojuma atstājēja partnerim nosaka valsts nodevas apmēru par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 7. jūlijā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 “Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” 13. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 105. un 110. pantam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1250 “Noteikumi […]