stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

08.12.2021.

TIEŠRAIDE PLKST. 17.30: Sarunas par Latviju. Vai Latvijas valsts ir taisnīga?

Šodien, 8. decembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku astoto reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas dalībnieki diskutēs par to, ko nozīmē taisnīga valsts un neatkarīga tiesa. Sarunu vadīs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Sarunā piedalīsies Latvijas Universitātes antropoloģe Aivita Putniņa, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Latvijas Radio 5 raidījumu vadītāja […]

08.12.2021.

Nolēmums lietā par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem, tiks pasludināts 7. janvārī plkst. 13.00

Trešdien, 8. decembrī plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos […]

08.12.2021.

VIDEO IERAKSTS (3): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-06-01

Trešdien, 8. decembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas […]

07.12.2021.

Rīt plkst. 10.00 Satversmes tiesa turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Otrdien, 7. decembrī plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas dalībnieku […]

07.12.2021.

Iznāk Satversmes tiesas 25. gadadienai veltīts žurnāla “Jurista Vārds” numurs

2021. gada 9. decembrī aprit 25 gadi, kopš Satversmes tiesa uzsāka darbu. Par godu šai gadadienai žurnāla “Jurista Vārds” 7. decembra numurs ir veltīts Satversmes tiesai un Satversmes tiesas procesam. Šo numuru žurnāla “Jurista Vārds” redakcija sagatavojusi sadarbībā ar Eiropas Savienības tiesas tiesnesi, Satversmes tiesas priekšsēdētāju (2017- 2020) prof., Ph. D. Inetu Ziemeli un Satversmes […]

07.12.2021.

VIDEO IERAKSTS (2): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-06-01

Otrdien, 7. decembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas […]

06.12.2021.

Eiropas Savienības Tiesa sniedz atbildi uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu zemes piespiedu nomai

Eiropas Savienības Tiesa 2021. gada 1. decembrī ir pieņēmusi rīkojumu lietā C-598/20, kurā sniegta atbilde uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā Nr. 2020-24-01 “Par Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1. panta 14. punkta “c” apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz zemes iznomāšanu piespiedu nomas gadījumos, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam, […]

03.12.2021.

Uz īpašu kritēriju pamata un uz noteiktu laiku piešķirtu Rīgas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēra ierobežojumi neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 3. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑12‑03 “Par Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” 11. punkta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Rīgas domes […]

02.12.2021.

Satversmei neatbilst regulējums, kas neparedz atbilstošu samaksu par darbu valsts svētku dienās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm

Satversmes tiesa 2021. gada 2. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2021‑07‑01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam”. Apstrīdētā norma Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestā daļa (turpmāk – apstrīdētā norma): “Amatpersonas (darbinieki), izņemot karavīrus […]

01.12.2021.

Astotās Sarunas par Latviju. Vai Latvijas valsts ir taisnīga?

Trešdien, 8. decembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku astoto reizi organizē Sarunas par Latviju. Šajā reizē sarunas dalībnieki diskutēs par to, ko nozīmē taisnīga valsts un neatkarīga tiesa. Sarunu vadīs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova. Sarunā piedalīsies Latvijas Universitātes antropoloģe Aivita Putniņa, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Latvijas Radio 5 raidījumu vadītāja […]

25.11.2021.

Satversmes tiesa 7. decembrī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Ceturtdien, 25. novembrī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas […]

25.11.2021.

VIDEO IERAKSTS (1): Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-06-01

Ceturtdien, 25. novembrī, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2021-06-01 “Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēdē ar lietas dalībnieku […]

25.11.2021.

Noslēdzies Satversmes tiesas pieredzes apmaiņas projekts ar Moldovas Konstitucionālo tiesu

Satversmes tiesa noslēdz divus mēnešus ilgo pieredzes apmaiņas projektu ar Moldovas Konstitucionālo tiesu. Projekta ietvaros Satversmes tiesas darbinieki un eksperti vadīja vairākus vebinārus, lai stiprinātu Moldovas Konstitucionālās tiesas kapacitāti.  Pieredzes apmaiņas projekta ietvaros notika desmit vebināri par konstitucionālo tiesu lomu demokrātiskā tiesiskā valstī, konstitucionālo tiesu darba organizāciju, pieteikumu pieņemamības kritērijiem, cilvēktiesību ierobežojumu tiesiskuma izvērtēšanas metodoloģiju, […]

17.11.2021.

Piešķirti Satversmes tiesas apbalvojumi

Satversmes tiesas 25 gadu jubilejas gadā nodibināts Satversmes tiesas apbalvojums, lai izceltu īpašus nopelnus, kas sekmējuši Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstību un ilgtspēju. Goda diploms par ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas, tiesiskas, sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas valsts stiprināšanā piešķirts: Bijušajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Aivaram Endziņam; Bijušajam Satversmes tiesas priekšsēdētājam Gunāram Kūtrim; Bijušajai Satversmes tiesas priekšsēdētājai […]

15.11.2021.

Vispārpieejamas informācijas statusa noteikšana informācijai par personas soda punktiem neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2021. gada 13. novembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2018‑18‑01 “Par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētā norma Ceļu satiksmes likuma 14.1panta otrā daļa (turpmāk – apstrīdētā norma): “Informācija par juridiskajai personai piederošu transportlīdzekli, izņemot šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju, par personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus, par likumā […]

Click to Hide Advanced Floating Content