Preses relīzes

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
14.11.2017.

Ierosināta lieta par Civilprocesa likuma regulējumu, kas nosaka pienākumu prasības pieteikumā norādīt atbildētāja deklarēto dzīvesvietu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2017. gada 13. novembrī ierosināja lietu “Par Civilprocesa likuma 26. panta pirmās daļas, 128. panta otrās daļas l.2 punkta pirmā teikuma un 132. panta pirmās daļas 6. punkta, ciktāl tie nosaka pienākumu prasības pieteikumā norādīt atbildētāja deklarēto dzīvesvietu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētās normas Civilprocesa likuma 26. panta pirmā daļa: “Prasību pret fizisko personu ceļ tiesā pēc tās deklarētās […]

10.11.2017.

Ierosināta lieta par Rīgas domes saistošo noteikumu normu, kas nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmi gadījumos, ja īpašumā deklarēta persona ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonību

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2017. gada 8. novembrī ierosināja lietu “Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta pirmajai daļai un 21. panta pirmajai daļai”. Apstrīdētā norma Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” (turpmāk – […]

03.11.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz priekšlasījumu par nepārtrauktības teorijas problēmām starptautiskajās tiesībās

Ceturtdien, 2. novembrī, Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Juridiskajā fakultātē notika Letonikas VII kongresa priekšlasījumi sekcijā “Nepārtrauktības doktrīnas piemērošana Baltijas valstu kontekstā”. Šīs sekcijas tēmas ietvaros Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzstājās ar priekšlasījumu par nepārtrauktības teorijas problēmām starptautiskajās tiesībās. Savā priekšlasījumā Ineta Ziemele runāja par jēdzienu “valsts turpināšanās” un “valsts pēctecība” nošķiršanas problemātiku, aplūkojot šo jautājumu […]

26.10.2017.

Normas, kas nosaka tiesnešu mēnešalgu piesaisti valsts tiešās pārvaldes iestādes augsti kvalificēta jurista jeb 12. mēnešalgu grupas mēnešalgas maksimālajam apmēram, atzīst par neatbilstošām Satversmes 83. un 107. pantam

Satversmes tiesa 2017. gada 26. oktobrī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2016-31-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”. Apstrīdētās normas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk − Atlīdzības likums) 4. panta devītā daļa: “Tiesneša mēnešalgu nosaka, to piesaistot valsts tiešās […]

25.10.2017.

Satversmes tiesa pasludinās spriedumu tiesnešu atlīdzības lietā

Ceturtdien, 26. oktobrī, plkst. 10:00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā Nr. 2016-31-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”. Sprieduma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Pēc sprieduma pasludināšanas sprieduma teksts tiks […]

24.10.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele saņem Armēnijas Konstitucionālās tiesas apbalvojumu

Laikā no 19. līdz 21. oktobrim Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele bija Armēnijā, kur piedalījās XXII Erevānas starptautiskajā konferencē. Konferences ietvaros Inetai Ziemelei tika pasniegts Armēnijas Konstitucionālās tiesas apbalvojums par efektīvu sadarbību un nozīmīgu ieguldījumu Armēnijas Konstitucionālās tiesas un konstitucionālo tiesību attīstībā. Saņemtais apbalvojums ir Inetas Ziemeles ieguldītā darba novērtējums un apliecinājums būtiskajam profesionālajam pienesumam […]

20.10.2017.

Ierosināta lieta par Saeimas vēlēšanu likuma normu, kas liedz Saeimas vēlēšanām pieteikt un Saeimā ievēlēt personas, kuras pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušās noteiktās organizācijās

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2017. gada 18. oktobrī ierosināja lietu “Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 9. un 91. pantam”. Apstrīdēta norma Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 6.punkts nosaka, ka Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kuras pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušās PSKP[1] (LKP[2]), Latvijas PSR[3] Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, […]

19.10.2017.

Solidaritātes nodokļa likuma 6. pantā noteiktās nodokļa likmes neatbilst Satversmē nostiprinātajam vienlīdzības principam

2017. gada 19. oktobrī Satversmes tiesa ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. 2016-14-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. Apstrīdētās normas Solidaritātes nodokļa likuma 3. pants: “Nodokļa objekts ir ienākums, kas noteikts likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14. un 20.2 pantā[1] un pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto […]

18.10.2017.

Satversmes tiesa pasludinās spriedumu lietā par Solidaritātes nodokļa likuma normām, kas ierosināta pēc vairāku fizisko personu pieteikumiem

Ceturtdien, 19. oktobrī, plkst. 10:00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā Nr. 2016-14-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. Sprieduma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Pēc sprieduma pasludināšanas sprieduma teksts tiks publicēts Satversmes tiesas mājaslapā sadaļā “Lietas” […]