Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
29.06.2018.

Saeimas vēlēšanu likuma norma, kas liedz kandidēt Saeimas vēlēšanās personām, kuras pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušās noteiktās organizācijās, atbilstoši to interpretējot, atbilst Satversmei

2018. gada 29. jūnijā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-25-01 “Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 9. un 91. pantam”. Apstrīdētā norma Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 6. punkts: “Saeimas vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un Saeimā nevar ievēlēt personas, kuras pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā […]

29.06.2018.

Norma, kas reglamentē kārtību, kādā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam Rīgā piemēro samazinātās nodokļa likmes, ja īpašumā ir deklarēta ārzemnieka dzīvesvieta, neatbilst Satversmei

2018. gada 29. jūnijā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-28-0306 “Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.1punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta pirmajai daļai un 21. panta pirmajai daļai”. Apstrīdētā norma Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli […]

29.06.2018.

Ministra rīkojums, ar kuru daļēji apturēta Salaspils novada domes lēmuma par pašvaldības pastāvīgo komiteju izveidi darbība, neatbilst likuma “Par pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai

Satversmes tiesa 2018. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi spriedumu lietā “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017. gada 1. augusta rīkojuma Nr. 1‑13/6038 “Par Salaspils novada domes 2017. gada 16. jūnija lēmuma “Par novada pastāvīgo komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu” (protokols Nr. 12, 4. §) 1., 3., 4. un 5. punkta darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un likuma “Par pašvaldībām” 49. pantam”. […]

22.06.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sveic jaunos tiesību zinātnes bakalaurus

Šodien, 22. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalījās Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Juridiskās fakultātes bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” izlaidumā un ar uzrunu sveica absolventus, kā arī visus klātesošos. Ineta Ziemele savā uzrunā vērsa absolventu uzmanību uz jurista būtisko lomu un nozīmi sabiedrībā. Viņa teica: “Tiesības nosaka sabiedrības nākotni. Jūs kā juristi, interpretējot tiesības, katru […]

21.06.2018.

Satversmes tiesā viesojas delegācija no Ķīnas Tautas Republikas

Trešdien, 20. jūnijā, Satversmes tiesu apmeklēja delegācija no Ķīnas Tautas Republikas. Delegācijas sastāvā bija Ķīnas Politoloģijas un juridiskās universitātes un Ķīnas Cilvēktiesību attīstības fonda pārstāvji. Ārvalstu viesus Satversmes tiesā uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas darbinieki. Apmeklējuma laikā delegācijas pārstāvjiem tika sniegta informācija par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā, par Satversmes tiesas vēsturi, tiesas funkcijām, […]

21.06.2018.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normu, kas liedz pārsūdzēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes lēmumu, ar kuru notiesātajam atteikta soda izciešanas režīma mīkstināšana

2018. gada 20. jūnijā Satversmes tiesa pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2017-19-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21panta piektās daļas, ciktāl tā attiecas uz lēmumu, ar kuru atteikta soda izciešanas režīma mīkstināšana, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 20. decembrim) piektā daļa noteica, […]

20.06.2018.

Starpdisciplināras sarunas par Latvijas valsti. Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku aizsāk sarunu ciklu

Ceturtdien, 31. maijā, norisinājās Satversmes tiesas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) kopīgi rīkota starpdisciplināra sarunu cikla “KAD KAĶIS UZ SLIEKŠŅA MAZGĀJAS…” pirmais pasākums. Tā mērķis bija aizsākt jaunu tradīciju, proti, rosināt sarunu dažādu nozaru personību starpā par valsti, sabiedrību un Satversmē nostiprinātajām vērtībām šodien un rīt. Latvijas valsts tuvojas otrā gadsimta slieksnim. Šī saruna rosināja domāt […]

19.06.2018.

Satversmes tiesas tiesneši piedalās III Pasaules latviešu juristu kongresā

Laikā no 19. līdz 20. jūnijam Latvijas Universitātes Mazajā aulā norisināsies III Pasaules latviešu juristu kongress (turpmāk – Kongress), kura vadmotīvs ir “Tiesiska valsts – drošības garants”. Kongresa mērķis ir pulcēt kopā Latvijas un latviešu izcelsmes tiesību zinātniekus, tiesnešus, juristus un pētniekus no dažādām pasaules valstīm, lai apspriestu aktuālos tiesību problēmjautājumus drošības kontekstā un kopīgi meklētu […]

15.06.2018.

Kārtība, kādā tiek izlemts jautājums par kasācijas tiesvedības ierosināšanu kriminālprocesā, neatbilst Satversmei

2018. gada 14. jūnijā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-23-01 “Par Kriminālprocesa likuma 573. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Kriminālprocesa likuma 573. panta otrā daļa noteic, ka jautājumu par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā izlemj Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja norīkots tiesnesis. Kriminālprocesa likuma 573. panta trešā daļa noteic, ka […]

14.06.2018.

Satversmes tiesu apmeklē Ministru prezidents Māris Kučinskis

Šodien, 14. jūnijā, Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Ministru prezidents Māris Kučinskis. Ministru prezidentu un viņa vadīto delegāciju Satversmes tiesā uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas tiesneši – Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš, Daiga Rezevska, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs –, kā arī priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda. Satversmes tiesas priekšsēdētāja atklāja sarunu, informējot Ministru prezidentu par jaunāko iesniegto pieteikumu un […]