Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
14.05.2018.

Tiesu dialogs – Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele viesojas Zemgales apgabaltiesā

Piektdien, 11. maijā, turpinot tiesu dialogu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele apmeklēja Zemgales apgabaltiesu, kur notika tikšanās ar Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāju Ingunu Preisu, Zemgales apgabaltiesas tiesnešiem un Zemgales rajona tiesas tiesnešiem no Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles, Dobeles, Jēkabpils un Tukuma. Tikšanās laikā tika apspiestas vairākas ar tiesu varas aktualitātēm saistītas tēmas, tostarp jautājumi par tiesību normu satversmības izvērtējumu un […]

10.05.2018.

Satversmes tiesa 15. maijā pasludinās nolēmumu lietā par ārstniecības personu pagarinātā normālā darba laika samaksas apmēru

Otrdien, 15. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2017‑15‑01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Nolēmuma pasludināšana notiks Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Savukārt plkst. 10.45 plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tiek aicināti uz preses konferenci. Lūdzam personas, kuras vēlas […]

07.05.2018.

Satversmes tiesas tiesneses un darbiniece tiek apbalvotas ar Tieslietu sistēmas Goda zīmēm

Ceturtdien, 3. maijā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Tieslietu ministrijas un tieslietu sistēmas apbalvošanas ceremonija, kurā tika pasniegtas arī Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes piešķirtās Goda zīmes. Tieslietu sistēmas apbalvojuma mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā. Šogad Tieslietu sistēmas Goda zīmes tika piešķirtas arī Satversmes tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei, Satversmes tiesas […]

03.05.2018.

Latvijas simtgades ietvaros tiek izdota grāmata par tiesībpolitikas aktuālajiem jautājumiem

Ceturtdien, 27. aprīlī, Tieslietu ministrijā norisinājās grāmatas “Tieslietu ministrijas juristi Latvijas simtgadei: tiesībpolitikas aktuālie jautājumi” atvēršanas pasākums. Grāmatā apkopoti Tieslietu ministrijas juristu raksti par aktuālām tiesību tēmām, katrai tēmai pievienots skatījums nākotnes perspektīvās un nozares pārstāvju novēlējumi. Vēlējuma vārdus grāmatai rakstījusi Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš. “Grāmatas saturs ir plašs, un […]

03.05.2018.

Satversmes tiesas tiesneši godina Satversmes sapulces sasaukšanas dienu

Otrdien, 1. maijā, tika atzīmēta Latvijas Republikas Satversmes sapulces (turpmāk – Satversmes sapulce) sasaukšanas gadadiena. Lai godinātu šo svarīgo Latvijas vēstures notikumu un Satversmes sapulces pirmo prezidentu Jāni Čaksti, notika svinīga ziedu nolikšanas ceremonija Jāņa Čakstes atdusas vietā II Meža kapos. Ziedu nolikšanas ceremonijā Satversmes tiesu pārstāvēja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un […]

02.05.2018.

Satversmes tiesa ver durvis tiesībsarga 2018. gada tiesas procesa izspēles cilvēktiesībās finālam

Sestdien, 28. aprīlī, Satversmes tiesā jau trešo gadu norisinājās tiesībsarga organizētās tiesas procesa izspēles cilvēktiesībās fināls. Šī ir viena no Satversmes tiesas un tiesībsarga sadarbības tradīcijām. Šogad tiesas procesa izspēles dalībnieki analizēja kāzusu par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem, kas skar apcietinājuma piemērošanu personai, kā arī apcietinātās personas tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi un tās tiesības dibināt […]

26.04.2018.

Normas, kas jaunizveidotām draudzēm liedz izveidot reliģisko savienību (baznīcu) pirms desmit gadus ilga pārreģistrācijas perioda beigām vai ja attiecīgajā konfesijā viena baznīca jau ir reģistrēta, neatbilst Satversmes 99. un 102. pantam

Video: LV portāls. Satversmes tiesa 2018. gada 26. aprīlī ir pieņēmusi spriedumu lietā “Par Reliģisko organizāciju likuma 7. panta otrās daļas un 8. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. un 102. pantam un par Reliģisko organizāciju likuma 7. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 99. un 102. pantam”. Apstrīdētās normas Reliģisko organizāciju likuma 7. panta otrā daļa: “Desmit […]

26.04.2018.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normu, kas regulē lēmuma par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību administratīvā pārkāpuma lietā pieņemšanu

2018. gada 25. aprīlī Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu lietā Nr. 2018-01-01 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.20panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 289.20 panta septītā daļa: “Ja tiesneši vienbalsīgi atzīst, ka nepastāv neviens no šā kodeksa 289.17 panta trešajā daļā minētajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, tiesneši pieņem […]

23.04.2018.

Tiesu varai rūp profesionālā ētika

Sestdien, 21. aprīlī, Rīgas apgabaltiesas bibliotēkā norisinājās diskusija par tiesu varas profesiju ētiku. Ar priekšlasījumu par tiesu varas profesiju ētikas normu pārkāpumiem diskusijā uzstājās arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova. Sanita Osipova savā priekšlasījumā uzsvēra: “Tiesu vara ir zem sabiedrības lupas. Ja mēs negribam, lai mūsu profesionālos pārkāpumus vērtē citi, tad kā pirmajiem tas […]