Jaunumi

2018
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
22.02.2018.

Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš diskusijā par Latvijas tiesu varai aktuālajiem jautājumiem runā par Satversmes prasībām tiesnesim

Šodien, 22. februārī, Rīgas pilī Valsts prezidents Raimonds Vējonis atklāja diskusiju ciklu “Tiesu varas aktuālie jautājumi: iespējas un izaicinājumi”. Pirmās diskusijas centrā bija tiesnešu profesija, tās standarti, vajadzīgās prasmes un sadarbība ar dažādām sabiedrības grupām. Diskusijas ietvaros Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš sniedza priekšlasījumu, akcentējot tiesu varas komunikācijas jautājumus un pievēršot uzmanību tiesu varas neatkarības aspektiem. Priekšlasījumā Aldis Laviņš […]

22.02.2018.

Ierosināta lieta par Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu normām, kas paredz nomas maksu par kapavietas lietošanu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2018. gada 22. februārī ierosināja lietu “Par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” 18. un 20. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Apstrīdētās normas Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošo noteikumu Nr. 27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr. 27) […]

22.02.2018.

Ministru kabineta noteikumu normas par pedagoga tiesībām pieteikties profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai un piemaksas noteikšanas kārtību izdotas, pārkāpjot varas dalīšanas principu

Satversmes tiesa 2018. gada 21. februārī ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-11-03 „Par Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 350 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” 91. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 91. pantam un Izglītības likuma 49.1 panta pirmajai un trešajai daļai, kā arī Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes […]

21.02.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles intervija vietnē www.lvportals.lv (21.02.2018.)

Šodien, 21. februārī, Latvijas Vēstneša portālā publicēta intervija ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Inetu Ziemeli. Satversmes tiesas priekšsēdētāja intervijā uzsvērusi, ka kopumā ir vērojams būtisks progress sabiedrības izpratnē par to, kādai jābūt tiesiskai valstij. Par to liecina arī Satversmes tiesā saņemtie pieteikumi, kuri norāda uz cita sarežģītības līmeņa juridiskajiem jautājumiem. Viņa uzvēra, ka Satversmes tiesas darbu daudzos […]

16.02.2018.

Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa noslēguma pasākums Satversmes tiesā

Vakar, 15. februārī, Satversmes tiesā notika Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai veltīts svinīgs pasākums, kurā tika apbalvoti skolēnu zīmējumu konkursa „Mana Satversme” un domrakstu konkursa „Mana Latvija un Satversme” uzvarētāji un viņu pedagogi. Zīmējumu konkursā “Mana Satversme” godalgotas vietas ieguva šādi skolēni: I vieta – Līvānu 2. vidusskolas skolniece Anastasija Ivanova; II vieta – Jaunsilavas […]

15.02.2018.

Norma, kas paredzēja pašnodarbinātai personai tiesības saņemt vecāku pabalstu vienīgi tad, ja tā bērna kopšanas dēļ neguva ienākumus, atbilst Satversmes 110. pantam

Satversmes tiesa 2018. gada 15. februārī ir pieņēmusi spriedumu lietā „Par likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta pirmās daļas 3. punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam”. Apstrīdētā norma Likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta pirmās daļas 3. punkts (likuma redakcijā, kas bija spēkā […]

15.02.2018.

Ierosināta lieta par ministra rīkojumu, ar kuru daļēji apturēta Rēzeknes pilsētas domes lēmuma par ēdināšanas izmaksām Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs darbība

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2018. gada 14. februārī ierosināja lietu “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2017. gada 26. septembra rīkojuma Nr. 1-2/7346 „Par Rēzeknes pilsētas domes 2016. gada 22. decembra lēmuma Nr. 1872 “Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 103, 13. punkts) 1.3. apakšpunkta daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas) noteikšanu speciālajās pirmskolas izglītības iestādēs un 7. punkta darbības […]

14.02.2018.

Satversmes tiesā uzņem “ēnas”

Šodien, 14. februārī, Satversmes tiesā “Ēnu dienas” ietvaros viesojās sešas “ēnas”, kuras bija izvēlējušās izzināt un sekot Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles, Satversmes tiesas tiesnešu Alda Laviņa un Artūra Kuča, Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales un Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomnieces Lailas Jurcēnas darba dienas gaitām. “Ēnu dienas” ietvaros “ēnām” bija lieliska iespēja ne tikai […]

13.02.2018.

Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa noslēguma pasākums Satversmes tiesā

Ceturtdien, 15. februārī, plkst. 14.00 Satversmes tiesā notiks pērn septembrī izsludinātā 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursa “Mana Satversme” un 9. un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursa “Mana Latvija un Satversme” noslēguma pasākums. Tas veltīts Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96.  gadadienai. Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā 6. klašu grupā iesūtīti 124 zīmējumi, savukārt 9. un 12. klašu grupās […]

13.02.2018.

Ierosināta lieta par normām, kas nosaka personas ar invaliditāti tiesības uz speciāli pielāgotu vieglo automobili un pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2018. gada 12. februārī ierosināja lietu „Par Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 805 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 9. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”. Apstrīdētās normas Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmā daļa: „Pabalstu […]