Jaunumi

2019
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
29.10.2018.

Satversmes tiesā viesojas Rīgas Juridiskās augstskolas intensīvās studiju programmas dalībnieki

Piektdien, 26. oktobrī, Satversmes tiesu apmeklēja Rīgas Juridiskās augstskolas intensīvās studiju programmas dalībnieki no Austrumeiropas, Balkānu un Centrālāzijas valstīm. Satversmes tiesā viesus uzņēma Satversmes tiesas padomnieki Kristaps Tamužs un Uldis Krastiņš. Padomnieki dalībniekiem sniedza ieskatu Satversmes tiesas vēsturē un tās kompetencē, skaidrojot Satversmes tiesas lomu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts konstitucionālajā iekārtā. Kristaps Tamužs pievērsās jautājumiem, kas saistīti ar […]

24.10.2018.

Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš piedalās svētku pasākumos par godu Kosovas Konstitucionālās tiesas 9. gadadienai

No 24. līdz 26. oktobrim Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš un Satversmes tiesas tiesneša palīgs Andrejs Stupins piedalīsies Kosovas Konstitucionālās tiesas 9. gadadienai veltītajā svētku konferencē Prištinā, Kosovā. Svinīgo ceremoniju atklās Kosovas Konstitucionālās tiesas prezidente Arta Rama-Haizirī (Arta Rama-Hajziri), pēc tam klātesošos ar uzrunām sveiks Kosovas prezidents Hašims Tači (Hashim Thaci), Kosovas Nacionālas asamblejas priekšsēdētājs Kadrī Veseli (Kadri Veseli), Kosovas Ministru prezidents Ramušs Haradinajs (Ramush Haradinaj) un […]

23.10.2018.

Satversmes tiesā viesojas Nīderlandes Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Korneliss Beils de Vrū

Pirmdien, 22. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Nīderlandes Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Hovertu Janu Kornelisu Beilu de Vrū (Govert Jan Cornelis Bijl de Vroe). Tikšanās laikā puses pārrunāja aktualitātes konstitucionālo tiesību jomā, kā arī apsprieda jautājumus, kas saistīti ar tiesiskuma stiprināšanu Latvijā. Ineta Ziemele norādīja, ka par tiesiskuma līmeni valstī var spriest pēc tā, […]

22.10.2018.

Tiesu dialogā – Satversmes tiesas tiesneši un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši

Piektdien, 19. oktobrī, Satversmes tiesas tiesneši un Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši, stiprinot tiesu dialogu, sanāca uz tikšanos Rīgas apgabaltiesā, lai diskutētu par aktuālajiem tiesību jautājumiem, īpašu uzmanību veltot pamattiesību horizontālā efekta doktrīnai. Proti, situācijām, kurās tiesas spriešanas procesā tiesnesim nākas vērtēt un “svērt” divu vai vairāku personas pamattiesību “sadursmes”. Tikšanos atklāja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja […]

19.10.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece: Mēs esam kalnā tik augstu, kā nekad iepriekš

Šodien, 19. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova ar pirmo priekšlasījumu atklāja sabiedrības vadītāju konferenci “Celtspēja”. Priekšlasījumā viņa runāja par Latvijas valsts ideju un to, kāpēc mums būt lepniem. Priekšlasījuma sākumā Sanita Osipova uzsvēra, ka mēs esam kalnā, tik augstu, kā vēl nekad iepriekš. Tikai to mēs neredzam, jo apkārt cilvēki dzīvo vēl augstākos […]

19.10.2018.

Rīgas domes saistošo noteikumu norma, kas nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis dzīvokļa īpašumos nesadalītās mājās, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2018. gada 18. oktobrī ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-35-03 “Par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.2.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Saskaņā ar Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.2.1. apakšpunktu (turpmāk – apstrīdētā norma) […]

18.10.2018.

Ministru kabineta noteikumu normas, kas nosaka kārtību, atbilstoši kurai miruša pacienta mantinieki var saņemt atlīdzību no Ārstniecības riska fonda, atbilst Satversmei

2018. gada 18. oktobrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2017-33-03 “Par Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” 3.1 un 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam”. Apstrīdētās normas Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumu Nr. 1268 “Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 1268) 3.1 punkts: “Pacienta nāves gadījumā atlīdzības prasījuma iesniegumu ir […]

18.10.2018.

Norma, kas nosaka kārtību, kādā izbeidzas nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes maksāšanas pienākums par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, atbilst Satversmei

2018. gada 18. oktobrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2018-04-01 “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. panta trešās daļas, ciktāl tā neparedz nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes maksāšanas pienākuma izbeigšanos par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Apstrīdētā norma Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. pantā noteikta nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās un […]

16.10.2018.

Ierosināta lieta par normām, kuras ārvalstī dzīvojoša bērna aizbildnim liedz saņemt valsts sociālo pabalstu par bērna uzturēšanu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2018. gada 16. oktobrī ierosināja lietu “Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmās daļas un 20. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam”. Apstrīdētās normas Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmā daļa paredz, ka tiesības uz valsts sociālajiem pabalstiem ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, […]

11.10.2018.

Pienākums prasības pieteikumā civillietā norādīt atbildētāja deklarēto dzīvesvietu atbilst tiesībām uz privāto dzīvi

Satversmes tiesa 2018. gada 11. oktobrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2017-30-01 “Par Civilprocesa likuma 26. panta pirmās daļas, 128. panta otrās daļas l.2 punkta pirmā teikuma un 132. panta pirmās daļas 6. punkta, ciktāl tie nosaka pienākumu prasības pieteikumā norādīt atbildētāja deklarēto dzīvesvietu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētās normas Civilprocesa likuma 26. panta pirmā daļa: “Prasību pret fizisko personu ceļ tiesā pēc tās […]