Starptautiskie eksperti vizītē Satversmes tiesā ar tiesnešiem pārrunā pašvaldību tiesību aizsardzības jautājumus

21.02.2024.

Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki 20. februārī tikās ar Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas ekspertiem, lai pārrunātu Eiropas vietējo pašvaldību hartas piemērošanu nacionālajā tiesību sistēmā un ar to saistīto Satversmes tiesas judikatūru.

Vizītē Satversmes tiesā kongresa Monitoringa komiteju pārstāvēja ziņotāji vietējās demokrātijas jautājumos Jorge Sequeira un Gobnait Ni Mhuimneacain, Eiropas vietējo pašvaldību hartas neatkarīgo ekspertu grupas biedre Brid Quinn un kongresa sekretariāta locekle Svitlana Pereverten.

Vizītes ietvaros puses apsprieda jautājumus par Latvijā pastāvošo konstitucionālās kontroles modeli, pašvaldību tiesībām vērsties Satversmes tiesā un citās Latvijas tiesās, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra tiesībām apturēt pašvaldību izdoto saistošo noteikumu vai to atsevišķu normu darbību un šādu ministra rīkojumu tiesiskuma kontroli, Eiropas vietējo pašvaldību hartas piemērošanu Latvijas tiesību sistēmā un Satversmes tiesas judikatūru pašvaldību jautājumos. Kongresa pārstāvji atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas lomu pašvaldību tiesību aizsardzībā.

Kongresa delegācijas monitoringa vizīte Latvijā norisinās no 20. līdz 22. februārim. Vizītes ietvaros Kongresa delegācija tiekas ar Latvijas pašvaldību pārstāvjiem un amatpersonām, lai sagatavotu kongresa Monitoringa komitejas periodisko ziņojumu par Eiropas vietējo pašvaldību hartas principu ievērošanu Latvijā.