Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 22. februārī plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normu, ar kuru samazināts galvenās cirtes caurmērs

14.02.2024.

Ceturtdien, 22. februārī, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2023-01-03 “Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 7. pielikuma, ciktāl ar to tiek samazināts galvenās cirtes caurmērs pēc valdošās koku sugas un bonitātes, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes tiesas sēde lietā Nr. 2023-01-03 notiks 2024. gada 22. februārī, plkst. 9.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1).

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830759, 26393803.

Tiesas sēdes tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā:

Video ieraksts no 14. februāra tiesas sēdes:

Saistītā lieta: 2023-01-03