Satversmes tiesa sniegs atbalstu konstitucionālās justīcijas attīstībai Ukrainā

19.02.2024.

Šodien, 19. februārī, Eiropas Savienības un Eiropas Padomes kopīgās programmas “Partnerība labai pārvaldībai” ietvaros tika atklāts projekts “Atbalsts konstitucionālās justīcijas attīstībai Ukrainā”, kas norisināsies līdz 2025. gada augustam. Projekta atklāšanā piedalījās Satversmes tiesas un Ukrainas Konstitucionālās tiesas tiesneši un darbinieki, kā arī Eiropas Padomes pārstāvji. Projekta atklāšanas ietvaros puses pārrunāja plānotās aktivitātes, kā arī abu tiesu pieredzes apmaiņas un sadarbības jautājumus.

Atklāšanas uzrunā Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš izteica patiesu gandarījumu par to, ka Satversmes tiesa ir izvirzīta par šī projekta galveno sadarbības partneri. Satversmes tiesas priekšsēdētājs uzsvēra, ka šāds uzticības garants, kāds ir piešķirts Satversmes tiesai, apliecina ticību vērtībām, kuras tiesa aizstāv savā darbībā. Priekšsēdētājs augstu novērtēja Ukrainas kolēģu spēku un apņēmību, ko viņi demonstrē kara izaicinājumu apstākļos, ne tikai neatlaidīgi strādājot, lai nodrošinātu konstitucionālās kontroles nepārtrauktību, bet arī cenšoties aktīvi attīstīt un uzlabot savas kompetences. “Projekta oficiālā uzsākšana norisinās simboliskā nedēļā, kad Ukrainas tauta jau divus gadus sīvās cīņas aizstāv savas valsts brīvību. Ukrainas Konstitucionālā tiesa turpina savu darbu un attīstību arī tad, kad tiek raidītas raķetes Kijivas virzienā. Un šī apņemšanās pilnveidoties kalpo kā tiesiskuma un tiesu varas neatkarības garants nākotnes Ukrainai – demokrātiskai tiesiskai valstij attīstīto Eiropas valstu saimē,” uzsvēra Aldis Laviņš.

Savukārt Ukrainas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Sergijs Holovatijs (Serhiy Holovaty) norādīja: “Mūsu kopīgā projekta galvenais mērķis ir konstitucionālās justīcijas attīstība Ukrainā, ņemot vērā mūsu partneru – Latvijas konstitucionālās tiesas – paraugpraksi. Sadarbība aptver zināšanu un pieredzes apmaiņu tiesvedības procesa efektivizēšanā, kā arī Eiropas tiesību standartu piemērošanā, tostarp to, kas izriet no Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas. Projekta ietvaros plānots padziļināt dialogu starp Ukrainas Konstitucionālo tiesu un Satversmes tiesu, organizējot darba grupas un diskusijas, kurās tiks iesaistīti gan tiesneši, gan tiesnešu palīgi, kā arī citi eksperti. Ukrainas tiesību sistēmas pilnīgai integrācijai vienotas Eiropas tiesiskajā telpā ārkārtīgi būtisks ir tieši Eiropas Savienības dalībvalsts konstitucionālās tiesas profesionālais atbalsts. Mēs augsti novērtējam Satversmes tiesas pieredzi dialogā ar Eiropas Savienības Tiesu un Eiropas Cilvēktiesību tiesu, aktīvu starptautisko sadarbību, kā arī ieguldījumu tiesiskās domas attīstībā nozīmīgos forumos Eiropas un pasaules līmenī. Ceram uz sekmīgiem projekta rezultātiem un abām pusēm noderīgu sadarbību.”