Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

07.03.2016.
Iesniegšanas termiņš:
2016-03-18
Lēmums:
Līgums ar SIA "Cleanhouse".

Paziņojums par iepirkumu:

Iepirkuma izsludināšanas datums: 2016. gada 7. marts
Iepirkuma procedūras veids:  Atklāts konkurss
Iepirkuma numurs: LRST 2016/1
Iepirkuma līguma priekšmets: Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu veikšana
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 18. marta plkst. 11.00
Iepirkuma nolikums: Nolikums_LRST_2016_1
Citi dokumenti: Liguma_projekts_LRST_2016_1
Kontaktpersonas: Aivars Caune
tālrunis 67830760; fakss 67830770
e-pasts: aivars.caune@satv.tiesa.gov.lv
Leonīds Kušķis
tālrunis 67830761; fakss 67830770
e-pasts: leonids.kuskis@satv.tiesa.gov.lv

 

Pretendentu uzdotie jautājumi: Satversmes tiesas sniegtās atbildes:

08.03.2016.
Lūdzu, precizējiet par kādu garantiju ir runa nolikuma tabulā „Kritēriju skaitliskās vērtības”?
Vai tas ir līguma izpildes  nodrošinājums?
Līguma izpildes laika iespējamos zaudējumus sedz civiltiesiskā apdrošināšana, kas ir noteikta 1 000 000.00 (11. Lpp.).
Iesniedzamo dokumentu sarakstā neatrodu garantijas iesniegšanu.

08.03.2016.
Nolikuma 11. lpp. ir teikts, ka pretendentam jāgarantē vispārējā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana  līdz  1 000 000 ( vienam miljonam) eiro. Pretendentiem iespējams ir jau noslēgta vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana  ,,X” summā, kas atbilst 14. lpp. minētajiem kritērijiem, Gadījumā, ja tāda nav noslēgta pretendents apdrošināšanas sabiedrībā var saņemt apliecinājumu, par kādu summu tiks noslēgta apdrošināšana, ja jūsu kompānija uzvarēs iepirkumā. Apliecinājumu pievienosiet savam piedāvājumam. Tā būs arī minētā garantija.
09.03.2016.
Atbilstoši Nr. LRST 2016/1 pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlos veikt pakalpojuma objekta apsekošanu. Lūdzu informēt par Jums pieejamiem laikiem.

11.03.2016.
Objekta apsekošana plānota pirmdien 14. martā plkst .15.00 Tikšanās J. Alunāna ielā 1, ēkas pirmajā stāvā.

Iepirkuma rezultāts:

Lēmuma datums:  21.03.2016.
Līgumcena:  29 057 euro bez PVN.
Līguma izpildītājs:  SIA “Cleanhouse”
Līguma izpildes termiņš: