Vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem iespēja pieteikties pieredzes apmaiņā Satversmes tiesā

03.09.2018.

Šodien, 3. septembrī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Tiesu administrāciju jau otro gadu izsludina konkursu, kurā vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešiem tiek dota iespēja pieteikties pieredzes apmaiņā Satversmes tiesā.

Pieredzes apmaiņas laikā viens no vispārējās jurisdikcijas vai administratīvo tiesu tiesnešiem iegūs iespēju sešus mēnešus (no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam) strādāt Satversmes tiesā un pildīt Satversmes tiesas padomnieka pienākumus. Pieredzes apmaiņas mērķis ir stiprināt Latvijas valsts konstitucionālo iekārtu, sniedzot iespēju vienam tiesnesim profesionāli pilnveidoties Satversmes iztulkošanas, Satversmes tiesas procesa un cilvēktiesību aizsardzības jautājumos.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzsver: “Minētā pieredzes apmaiņas programma ir tiesu sadarbības veicināšanas instruments – demokrātiskā tiesiskā valstī vienota tiesiskā sistēma pastāv tad, ja starp tiesām pastāv sadarbība un dialogs. Turklāt ikvienam tiesnesim kā tiesu varas nesējam ir jāveicina sava profesionālā izaugsme. Prieks, ka arī šogad varam turpināt aizsākto tradīciju, kuras ietvaros kādam no tiesnešiem būs nodrošināta iespēja dalīties savā pieredzē un pilnveidot savas profesionālās zināšanas darbā Satversmes tiesā.”

Vispārējās jurisdikcijas un administratīvo tiesu tiesnešu pieredzes apmaiņas programma Satversmes tiesā tika uzsākta pagājušā gada septembrī ar Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas atbalstu. Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus no šā gada sākuma līdz jūnija beigām pildīja Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdis Vazdiķis.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Papildus informācija par konkursa norisi pieejama, rakstot: tiesa@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830767.