Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem

03.06.2020.

Šodien, 3. jūnijā, Valsts prezidents Egils Levits apmeklēja Satversmes tiesu. Valsts prezidents un Satversmes tiesas tiesneši konstitucionālo orgānu dialoga ietvaros runāja par Satversmes tiesas darba nepārtrauktību ārkārtējās situācijas apstākļos, konstitucionālo tiesību aktualitātēm Latvijā un jautājumiem, kas saistās ar Satversmes tiesas spriedumu izpildi. Tika skarti arī jautājumi par sabiedrībai aktuālām tēmām, tostarp nevienlīdzības mazināšanu.

Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem. Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem. Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Valsts prezidents Egils Levits atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas darbu un pauda gandarījumu, ka konstitucionālo orgānu dialogs tiek turpināts, neraugoties uz ārkārtējo situāciju.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele informēja Valsts prezidentu Egilu Levitu, ka Satversmes tiesā ievērojami pieaudzis darba apjoms. Pieteikumu kvalitāte ir uzlabojusies, vērojams, ka pieteikuma iesniedzēji guvuši lielāku izpratni par Satversmes tiesas procesu. Viņa uzsvēra, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu šajā periodā ir pieaudzis ne tikai saņemto pieteikumu, bet arī ierosināto lietu skaits. Šobrīd ierosinātas jau 32 lietas, aptverot visu tiesību sistēmu. Lietu skaits pietuvojies pagājušā gada ierosināto lietu kopskaitam.

Valsts prezidents un Satversmes tiesas tiesneši bija vienisprātis, ka nepieciešams stiprināt Satversmes tiesas kapacitāti un finansiālo neatkarību, lai garantētu tai uzdoto funkciju īstenošanu.

Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem. Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Valsts prezidents Egils Levits tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem. Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Apspriežot tiesas darba aktualitātes, Satversmes tiesas priekšsēdētāja izcēla šobrīd tiesvedībā esošās pēc tiesībsarga pieteikumiem ierosinātās lietas, kurās tiesai nākas plaši skatīt ar sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmu saistītus jautājumus. Viņa vērsa uzmanību, ka lietā Nr. 2019-24-03 tiek rakstīts nolēmums, savukārt lieta Nr. 2019-27-03 šobrīd joprojām ir izskatīšanā, turklāt līdz nākamā gada sākumam plānots izskatīt vēl trīs lietas (Nr. 2020-19-0103; Nr. 2019-25-03, Nr. 2020-28-03). Nākamajā nedēļā tiks pasludināts nolēmums arī lietā Nr. 2019-12-01 par normām, kas noteic privāto augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā.

Runājot par Satversmes tiesas nolēmumu izpildi, Satversmes tiesas tiesneši uzsvēra, ka savlaicīga nolēmumu izpilde pēc būtības raksturo Latviju kā tiesisku valsti. Puses apsprieda, kā veidot efektīvu komunikāciju saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu izpildes kontroli, veicinot nolēmumu savlaicīgu izpildi.

Sarunas noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja pateicās Valsts prezidentam par tikšanos un dāvināja skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu katalogu “Brīvība un atbildība. Satversmes tiesa sarunā ar Latvijas skolēniem”, tādējādi akcentējot tiesas īstenotās komunikācijas aktivitātes skolu jaunatnes izglītošanā.