Skolēnu radošo darbu konkursā par Satversmi iesūtīti 329 darbi; publicēti rezultāti

17.01.2020.

Šodien, 17. janvārī, Satversmes tiesa publicē 2019. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa uzvarētājus un atzinības rakstu saņēmējus, kā arī konkursa sadarbības partneru izvēlētos specbalvu ieguvējus. Konkurss bija veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk – Satversme).

Konkursā dalību pieteica 100 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” tika iesūtīti 279 zīmējumi, savukārt 9. un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” – 50 domraksti.

Satversmes tiesa saka lielu paldies visiem skolēniem par ieguldīto radošo darbu, zīmējot zīmējumus un rakstot domrakstus, kā arī ikvienam pedagogam, kurš ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem, kas ir Satversme un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā tika apvienoti visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus un nolēma:

Zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Āgenskalna sākumskolas skolniece Anabella Maļina, pedagoģe Iveta Cimare.

II vieta – Daugavpils 10. vidusskolas skolniece Veronika Bārtule, pedagoģe Inga Vasiļjeva.

III vieta – Āgenskalna sākumskolas skolniece Elīza Daniela Dzene, pedagoģe Iveta Cimare.

Zīmējumu konkursā “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā” atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Āgenskalna sākumskolas skolniece Megija Grieta Kārkliņa, pedagoģe Iveta Cimare. Rožupes pamatskolas skolniece Sintija Gutāne, pedagoģe Līga Bernāne.

Daugavpils 10. vidusskolas skolniece Anastasija Griņeviča, pedagoģe Inga Vasiļjeva. Zasas vidusskolas skolnieks Mārcis Gaštols, pedagoģe Inese Kalniškāne.

Uzvaras pamatskolas skolniece Sandija Skujniece, pedagoģe Daiga Sējēja.

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas skolnieks Artūrs Grunte, pedagoģe Dace Kalmane.

Zasas vidusskolas skolniece Marta Grandāne, pedagoģe Inese Kalniškāne.

Daugavpils 9. vidusskolas skolniece Anastasija Kovaļova, pedagoģe Anna Mekša. Dobeles 1. vidusskolas skolnieks Domeniks Tabors, pedagoģe Gita Paegle.

Jaunsilavas pamatskolas skolniece Samanta Karpova, pedagoģe Līga Slica.

Domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” 9. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Naujenes pamatskolas skolnieks Mārtiņš Vaikuls, pedagoģe Inga Čalenko.

II vieta – Liepupes pamatskolas skolniece Līga Enija Vikmane, pedagoģe Jautrīte Marina Liepiņa.

III vieta – Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Keita Asone, pedagoģe Ieva Mašale.

Domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 9. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Jaunsilavas pamatskolas skolniece Mona Upeniece, pedagoģe Ineta Bivbāne.

Raunas vidusskolas Drustu struktūrvienības skolnieks Rustams Romaničevs, pedagoģe Marija Grīnberga.

Domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” 12. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni:

I vieta – Dundagas vidusskolas skolniece Anna Pavlovskas, pedagoģe Līva Irbe.

II vieta – Rīgas Kultūru vidusskolas skolniece Arnita Agrita Umalas, pedagoģe Ingūna Kasparsone.

III vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Elīna Stašāne, pedagoģe Gunita Smiltāne.

Domrakstu konkursa 12. klašu grupas pirmo trīs vietu ieguvējiem būs iespēja šovasar piedalīties biedrības “Publisko tiesību institūts” organizētajā vasaras skolā, kas būs veltīta cilvēktiesību izzināšanai.

Domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni:

Rīgas 33. vidusskolas skolniece Jeļizaveta Smirnova, pedagogs Vitālijs Nosovs.

Rīgas 33. vidusskolas skolniece Anastasija Solovjova, pedagogs Vitālijs Nosovs.

Satversmes tiesa, augsti novērtējot skolēnu ieguldījumu radošo darbu izstrādē, aicināja iesūtītos darbus novērtēt arī pārstāvjiem no Latvijas Mākslas akadēmijas, izdevniecības “Dienas Žurnāli” jauniešu žurnāla “Ilustrētā Junioriem” un žurnāla “Jurista Vārds”.

Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” simpātiju balvu saņem Daugavpils 10. vidusskolas skolniece Veronika Bārtule, pedagoģe Inga Vasiļjeva.

Latvijas Mākslas akadēmijas specbalvu saņem Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolniece Beāte Eidiņa, pedagoģe Inga Lankupa.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvas saņem 9. klašu grupā: Jaunsilavas pamatskolas skolniece Mona Upeniece, pedagoģe Ineta Bivbāne. Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Elizabete Līcīte, pedagoģe Ieva Mašale. Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Keita Asone, pedagoģe Ieva Mašale.

12.klašu grupā: Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolniece Natālija Kuzmina, pedagoģe Margarita Borodina-Ignatoviča. Talsu 2. vidusskolas skolniece Beāte Goba, pedagoģe Zane Bodniece. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Kristaps Muška, pedagoģe Gunita Smiltāne. 33. vidusskolas skolniece Jeļizaveta Smirnova, pedagogs Vitālijs Nosovs. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Anna Grimailova, pedagoģe Gunita Smiltāne. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Uva Luīze Cimermane, pedagoģe Gunita Smiltāne. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Vendija Ivane, pedagoģe Gunita Smiltāne.

Zīmējumu konkursā: Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas skolniece Sofija Damberga, pedagoģe Lāsma Pujāte-Stūre. Naujenes pamatskolas skolniece Anželika Siņkeviča, pedagoģe Sandra Kokina. Naukšēnu novada vidusskolas skolniece Auce Liepiņa, pedagoģe Jana Diča.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvu ieguvēju darbi būs apskatāmi žurnāla 11. februāra numurā. Žurnāla “Jurista Vārds” pārstāvji ar specbalvu saņēmējiem sazināsies personiski.

Konkursa uzvarētāji, atzinības rakstu, kā arī specbalvu saņēmēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz svinīgo konkursa apbalvošanas ceremoniju Satversmes tiesā šā gada 17. februārī.

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Konkursa uzvarētāju, atzinības rakstu, kā arī specbalvu saņēmēju darbi apskatāmi šeit.