Satversmes tiesu apmeklē tieslietu ministrs Jānis Bordāns

21.03.2019.

Šodien, 21. martā, Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja tieslietu ministrs Jānis Bordāns un ministra biroja vadītājs Aldis Bukšs.  Tieslietu ministrijas delegāciju uzņēma Satversmes tiesas tiesneši pilnā sastāvā. Tikšanās laikā puses apsprieda ar tiesu varu saistītas aktualitātes, kā arī pievērsās vairākiem jautājumiem par tiesiskuma stiprināšanu Latvijā un sabiedrības uzticības tiesu varai veicināšanu.

Satversmes tiesā tiek uzņemts tieslietu minists Jānis Bordāns un ministra biroja vadītājs Aldis Bukšs. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele atklāja tikšanos, vēršot uzmanību, cik svarīgi valsts varas atzaru starpā ir uzturēt līdzsvaru un kvalitatīvu dialogu. Viņa teica, ka dialogs ar tieslietu ministru ir ļoti būtisks, ņemot vērā ministra plašo funkciju un piešķirto kompetenču apmēru, veicot tam uzticētos pienākumus izstrādāt, organizēt un koordinēt tieslietu jomas attīstības politiku Latvijā.

Sarunas ietvaros puses diskutēja par izaicinājumiem valstij tiesiskuma jomā, tostarp par to, kā motivēt jaunos tiesību zinātņu studentus nākotnes darba gaitas saistīt ar tiesneša karjeru. Līdztekus šim jautājumam puses runāja arī par tiesnešu profesijai izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, kurām nākotnē būtu jāatbilst vēl augstākiem kritērijiem. Šādu prasību izvirzīšana un regulāra tiesnešu vērtēšana stiprinātu gan tiesu varu kopumā, gan sabiedrības uzticēšanos šīs varas īstenotājiem. Puses atzina, ka ļoti svarīgi šajā ziņā ir spēja Tieslietu padomei un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai pilnvērtīgi īstenot savu kompetenci.

Runājot par tiesu varas darbību atspoguļojumu publiskajā telpā, Satversmes tiesas tiesneši un tieslietu ministrs bija vienisprātis, ka jāturpina darbs pie aktīvas tiesu komunikācijas veidošanas.

Citastarp tieslietu ministrs Jānis Bordāns sarunā izteica gandarījumu par Satversmes tiesas organizēto svinīgo tiesas sēdi šā gada sākuma, ar kuru simboliski, klātesot vairākām Latvijas augstākajām amatpersonām, tika noslēgts aizgājušais un aizsākts jaunais Satversmes tiesas darba gads. Ministrs uzsvēra šāda notikuma gan simbolisko, gan praktisko nozīmību, akcentējot, ka šādā veidā tiek veidota vienota izpratne par tiesu varas vietu un lomu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts iekārtā.