Satversmes tiesu apmeklē Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece

09.09.2020.

Otrdien, 8. septembrī, Satversmes tiesas un Saeimas dialoga ietvaros Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece apmeklēja Satversmes tiesu. Saeimas priekšsēdētāju un viņas vadīto delegāciju uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas tiesneši: Sanita Osipova, Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis un Artūrs Kučs. Saeimas priekšsēdētāja un Satversmes tiesas tiesneši runāja par konstitucionālo tiesību aktualitātēm, tostarp par Satversmes tiesas spriedumu izpildi, kā arī par gaidāmo Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) simtgadi.

Sarunas sākumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja izteica pateicību Saeimas priekšsēdētājai par abu konstitucionālo orgānu dialogu, kas ir ticis stiprināts pēdējo gadu laikā un kas efektīvai valsts funkcionēšanai informācijas laikmetā ir ļoti nepieciešams. Viņa izcēla līdzšinējās sadarbības augsto pievienoto vērtību, kas sniegusi abpusējas izpratnes padziļināšanos par abu valsts institūciju darba praktisko pusi.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece izteica augstu novērtējumu Satversmes tiesas darbam, kā arī izmantoja iespēju, lai izceltu Satversmes tiesas tiesnešu sniegto ieguldījumu arī izdevuma “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa “Saeima”” tapšanā.

Runājot par Satversmes tiesas pieņemtajiem aktuālajiem nolēmumiem, Satversmes tiesas priekšsēdētāja atzīmēja trīs nolēmumu grupas. Proti, jaunākos sociālā nodrošinājuma tiesību spriedumus (Nr. 2019-24-03, Nr. 2019-27-03Nr. 2019-25-03), pēdējos divus ar izglītības sistēmas reformu saistītos nolēmumus (Nr. 2019-12-01, 2019-20-03), kā arī uz daudzo vispārējās jurisdikcijas tiesu pieteikumu pamata ierosināto un izskatīto lietu saistībā ar dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumiem (Nr. 2019-10-0103).

Runājot par šo Satversmes tiesas spriedumu izpildi, Satversmes tiesas priekšsēdētāja akcentēja nepieciešamību Saeimas komisiju darbā analizēt Satversmes tiesas spriedumos paustās daudzās atziņas, kas balstās uz bagātīgu lietu materiālos apkopoto viedokļu un iesniegto dokumentu klāsta.

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece tiekas ar Satversmes tiesas tiesnešiem. Foto: Ernests Dinka, Saeima.

Tiesneši un Saeimas priekšsēdētāja apsprieda arī Satversmes tiesas spriedumos par sociālā nodrošinājuma tiesībām konstatētās sistēmas problēmas.  Puses bija vienisprātis, ka sociālā nodrošinājuma sistēmai jābūt tādai, kas balstās konkrēto vajadzību definēšanā un vērtībās. Tai jāpalīdz pārvarēt krīzes situācijas un jāstimulē iedzīvotājus atgriezties darba tirgū.

Turpinot sarunu par konstitucionālo tiesību aktualitātēm, Satversmes tiesas tiesneši vērsa Saeimas priekšsēdētājas uzmanību, ka mūsdienās tiesiskā sistēma un tiesiskās attiecības kļūst sarežģītākas. Satversmes tiesas izskatīšanā esošo lietu apjoms un sarežģītība ievērojami pieaug, tiesai jāspēj efektīvi pielāgoties mūsdienu izaicinājumiem, tāpēc aktuāls kļuvis jautājums par iespējamu Satversmes tiesas procesa pilnveidošanu un kompetences paplašināšanu.

Sarunas noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja aicināja Saeimas priekšsēdētāju veidot sadarbību Satversmes simtgades pasākumu plānošanā. Puses akceptēja, ka vērtīgi rosināt tādas iniciatīvas, kas veicina sabiedrības izglītošanu par Satversmē ietvertajām pamatvērtībām un skaidro tās nozīmi Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja pateicās Saeimas priekšsēdētājai par tikšanos un dāvināja jauno Satversmes izdevumu trīs valodās, kā arī skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu katalogu “Brīvība un atbildība. Satversmes tiesa sarunā ar Latvijas skolēniem”.

Foto no tikšanās pieejamas šeit.