Konkurss

Pirmdien, 25. septembrī, Satversmes tiesa izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei. Konkurss tiek organizēts par godu gaidāmajai Latvijas simtgadei un Satversmes pieņemšanas 96. gadadienai.

Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt zīmējumu konkursam “Mana Satversme” vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus, savukārt dalībai domrakstu konkursā “Mana Latvija un Satversme” aicina pieteikt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus.

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. Konkurss izsludināts, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstinātu skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrotu tās lomu demokrātiskā sabiedrībā un veicinātu skolēnu radošās pašizpausmes.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Atbilstoši konkursa nolikumam:

  • pieteikšanās dalībai konkursā līdz šī gada 16. oktobrim (ieskaitot). Pieteikšanās anketa pieejama šeit;
  • darbu iesniegšanas termiņš līdz šī gada 11. decembrim (ieskaitot). Darbi atbilstoši nolikumā noteiktajai kārtībai jāiesniedz Satversmes tiesā (J. Alunāna ielā 1, Rīgā, LV-1010);
  • rezultātu publicēšana Satversmes tiesas mājaslapā 2018. gada 15. janvārī;
  • konkursa uzvarētāju, atzinības raksta saņēmēju un viņu pedagogu apbalvošana 2018. gada 15. februārī Satversmes tiesā.

Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

Kontaktpersona saistībā ar konkursa norisi ir Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda, tālruņa numurs: +371 26200580, epasts: Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv.

Foto: D.Plepa.

Foto: D.Plepa.