Satversmes tiesas tiesneša amatā stājas Dr.iur. Jautrīte Briede

01.09.2022.

Šodien, 1. septembrī, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Dr.iur. Jautrīte Briede stājās Satversmes tiesas tiesneša amatā.

Par Satversmes tiesas tiesnesi Jautrīti Briedi

Jautrīte Briede dzimusi 1961. gada 17. septembrī.

Jautrīte Briede studējusi Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Tur 1987. gadā ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē, bet 2004. gadā ieguvusi tiesību doktora zinātnisko grādu. Profesionālās zināšanas papildinājusi studiju kursos Birmingemas Universitātē un Oksfordas Universitātē (Lielbritānijā).

Jautrīte Briede no 2004. gada bijusi Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore. 2013. gadā ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesori. No 1998. gadam līdz 2000. gadam asistente arī Latvijas Universitātes Eirofakultātē. Strādājusi arī Rīgas Juridiskajā augstskolā, Valsts reformu ministrijā, Valsts pārvaldes reformu birojā, Valsts Cilvēktiesību birojā un Valsts administrācijas skolā.

Divu monogrāfiju, Satversmes komentāru un Administratīvā procesa likuma komentāru, kā arī daudzu zinātnisku publikāciju autore un līdzautore. Zinātniskie pētījumi publicēti Latvijas, Grieķijas, Ukrainas, Vācijas izdevumos.

Jautrīte Briede bijusi ad hoc tiesnese Eiropas Cilvēktiesību tiesā. No 2017. – 2019. gadam bijusi ilgtermiņa eksperte Twinning projektā “Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī”. Darbojusies kā īstermiņa eksperte dažādos projektos Kazahstānā, Kirgizstānā, Ukrainā, Bosnijā Hercegovinā.

Jautrīte Briede ir Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības un Sabiedrības par atklātību “Delna” biedre.

Jautrīte Briede apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni un Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi.

2022. gada 16. jūnijā apstiprināta par Satversmes tiesas tiesnesi. Stājās amatā 2022. gada 1. septembrī.

Tiesneša zvērestu (svinīgo solījumu) Jautrīte Briede devusi 2004. gadā, stājoties Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores amatā.

Informācija par Satversmes tiesas tiesnešiem pieejama šeit.

Foto: Satversmes tiesa.

Foto: Satversmes tiesa.