Satversmes tiesas tiesneša amatā stājas Dr.iur. Irēna Kucina

11.02.2022.

Šodien, 11. februārī, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesore Dr.iur. Irēna Kucina deva tiesneša zvērestu (svinīgo solījumu) un stājās Satversmes tiesas tiesneša amatā. Tiesneses zvērestu (svinīgo solījumu) Rīgas pilī pieņēma Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, klātesot Satversmes tiesas tiesnešiem.

Par Satversmes tiesas tiesnesi Irēnu Kucinu

Irēna Kucina dzimusi 1981. gada 19. martā.

Irēna Kucina studējusi Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Tur 2007. gadā ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē, un 2011. gadā – tiesību doktora zinātnisko grādu.

Irēna Kucina ir ilgstoši profesionāli darbojusies vadošos amatos valsts pārvaldē. Viņa ir bijusi Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, vadījusi ar tiesu jautājumiem saistītās politikas izstrādi, nodrošinot tiesu varas attīstību un kapacitātes stiprināšanu. No 2016. līdz 2019. gadam ir bijusi Latvijas Republikas pārstāve Eiropas Savienības Tiesā. Savukārt no 2019. gada bija Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietniece – Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītāja, Valsts prezidenta padomniece tiesiskuma un Eiropas Savienības tiesību jautājumos.

Irēnai Kucinai ir ilgstoša akadēmiskā un zinātniskā pieredze. 2016. gadā viņa tika ievēlēta par Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociēto profesori. Ir uzstājusies ar referātiem virknē zinātniskās konferencēs Latvijā un ārvalstīs, kā arī veikusi vairākus pētījumus un kā projekta vadītāja un eksperte piedalījusies projektos tiesu varas stiprināšanas jautājumos Eiropas Savienības dalībvalstīs un trešajās valstīs.

  1. gadā uzaicināta par Eiropas Tiesību akadēmijas (ERA) Pilnvaroto padomes (Board of Trustees) locekli.

Irēnai Kucinai ir zinātniskas publikācijas latviešu un angļu valodā Eiropas Savienības tiesību, starptautisko privāttiesību, bērnu tiesību jomā, kā arī jautājumos par mākslīgo intelektu un digitalizāciju tiesu sistēmā. 2020. gadā ir izdevusi monogrāfiju: “Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti: bērns starp vecākiem un valstīm”.  Nesenākās zinātniskās publikācijas ir veltītas nacionālo konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas mijiedarbībai, kā arī tiesiskuma apdraudējuma problēmām Eiropas Savienībā.

  1. gada 9. decembrī Irēna Kucina apstiprināta par Satversmes tiesas tiesnesi. Stājās amatā 2022. gada 11. februārī.

Informācija par Satversmes tiesas tiesnešiem pieejama šeit.