Satversmes tiesas rīkotajā vebinārā par Satversmi un cilvēka cieņu piedalās skolēni un pedagogi no 71 skolas

07.05.2021.

Ceturtdien, 6. maijā, Satversmes tiesa Demokrātijas nedēļas ietvaros organizēja vebināru 9. – 12. klašu skolēniem “Kāpēc Satversme aizsargā cilvēka cieņu?”. Vebinārā piedalījās vairāk nekā 350 skolēni un pedagogi, pārstāvot 71 skolu no visiem Latvijas reģioniem. Priekšlasījumus vebinārā sniedza Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas padomnieks Uldis Krastiņš.

Vebināru atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, aicinot skolēnus domāt par savām pilsoņa tiesībām un pienākumiem.

“Jūsu dzīvē ļoti nozīmīgi ir apzināties sevi kā atbildīgu pilsoni, kā daļu no Latvijas Republikas, apzināties savus pienākumus pret sabiedrību un to, kādi ir valsts pienākumi attiecībā pret jums,” akcentēja Sanita Osipova.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova jauniešiem skaidroja, ka sabiedrības izpratne par cilvēka cieņu un sociālo taisnīgumu ir īpaši nozīmīga demokrātiskas tiesiskas valsts pastāvēšanai. Viņa uzsvēra, ka cilvēka cieņa ir ikvienam piemītoša beznosacījuma vērtība, kas valstij izvirza tiesiski saistošas prasības respektēt personas brīvību un garantēt cilvēku līdztiesību. Valsts nedrīkst bez attaisnojuma ierobežot cilvēka brīvību. Satversmes tiesas priekšsēdētāja atgādināja, ka ikvienam ir jāuzņemas arī atbildība par savas brīvības īstenošanas sekām. Cilvēka cieņa un līdztiesīga vide ir ne tikai vērtība, bet arī sabiedrības kopīgs darbs.

Satversmes tiesas padomnieks Uldis Krastiņš skolēniem sniedza atbildi uz jautājumu, kāda ir valsts pamatlikuma nozīme demokrātiskā tiesiskā sabiedrībā, kā savstarpējā līdzsvarā un atsvarā darbojas valsts varas atzari un akcentēja to, kā Latvijas Republikas Satversme (turpmāk – Satversme) garantē cilvēka pamattiesības. Satversmes tiesas padomnieks uzsvēra, ka Satversme nosaka valsts pienākumus, tā aizsargā visas sociālās grupas, lai cilvēka tiesības Latvijā tiktu īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Satversme deklarē valsts vērtības un aizstāv tiesības dzīvot demokrātiskā tiesiskā sabiedrībā.

Vebināra noslēgumā skolēni aktīvi iesaistījās jautājumu uzdošanā. Satversmes tiesa vebināru Latvijas skolu jaunatnei organizēja otro reizi. Pirmo reizi tas notika 2020. gada rudenī, kad Satversmes tiesa ar vebināru “Skolēns – atbildīgs Latvijas pilsonis” simboliski atklāja IV skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi.

Vebināra ieraksts pieejams šeit: