Satversmes tiesa ar vebināru Latvijas skolām atklāj skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu par Satversmi

28.09.2020.

Šodien, 28. septembrī, Satversmes tiesa organizēja vebināru 9. un 12. klašu skolēniem “Skolēns – atbildīgs Latvijas pilsonis”. Vebinārs simboliski atklāja ceturto skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme). Vebinārā piedalījās klases no 66 skolām, aptverot visus Latvijas reģionus.

Vebināru atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Viņa uzsvēra: “Lai skolēni zināšanas par valsts pamatlikumu varētu apgūt savlaicīgi un padziļināti, Satversmes tiesa jau ceturto reizi izsludina radošo darbu konkursu par tēmām, kas izraudzītas no Satversmes. Trīs gadu laikā 790 skolēni ir bijuši drosmīgi un iesūtījuši darbus, tāpēc ceru, ka arī Jums šī iedvesma radīsies.”

Ar skolēniem viņa runāja par vienlīdzību un cilvēka tiesībām demokrātiskā tiesiskā valstī. Ineta Ziemele akcentēja, ka katrs cilvēks ir vērtība, kas piedzimt apveltīts ar cieņu un brīvību. Demokrātiskā tiesiskā valstī katram cilvēkam ir jābūt vienlīdzīgām iespējām īstenot cilvēka tiesības un brīvības neatkarīgi no mūsu savstarpējām atšķirībām. Tāpēc viens no centrālajiem pantiem Satversmē ir tieši 91. pants, kas nosaka cilvēka vienlīdzību tiesībās.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova skolēniem stāstīja par Satversmes saturu un tās lomu Latvijas attīstībā. “Valsts ir mūsu kopējās mājas. Tās pamatus un kārtības noteikumus nosaka valsts pamatlikums Satversme, kurā ir iekļauts viss galvenais, lai Latvijas nācija cauri laikiem dzīvotu mierā un labklājībā. Mēs gribam, lai mums visiem kopā būtu labi, tās ir nācijas kopējās intereses,” skolēniem skaidroja tiesnese Osipova.

Viņa vērsa jauniešu uzmanību, ka nācija un valsts nevar pastāvēt ilgtermiņā, ja tautā neveidojas patriotisms – lepnums, ka esam daļa no valsts un varam veidot šo valsti. Jauniešiem jāzina, kādas vērtības un normas satur valsts pamatlikums, lai piedalītos vēlēšanās, izdarītu izvēles, saprastu pieņemto izvēļu sekas, īstenotu savas tiesības, lai varētu aktīvi piedalīties valsts pārvaldē un iesaistīties politiskās aktivitātēs.

Vebināra laikā skolēniem bija iespēja arī virtuāli ielūkoties Satversmes tiesā. Speciāli šim notikumam Satversmes tiesa izveidoja informatīvu video par tiesas darbu.

Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus zīmējumu konkursam “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”, vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. klašu skolēnus domrakstu konkursam “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?“, bet vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 12. klašu skolēnus domrakstu konkursam “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?”.

Dalība konkursā jāpiesaka līdz šā gada 26. oktobrim (ieskaitot), aizpildot anketu: https://forms.gle/qHMjXuzkvsYbrj6E7.

Darbu iesniegšanas termiņš – 11. decembris. Darbu vērtēšanā piedalīsies visi Satversmes tiesas tiesneši. Konkursa uzvarētāji, atzinības rakstu saņēmēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju 2021. gada 15. februārī.

Konkursa nolikumam pielikumā pievienots Satversmes teksts un konkursa vērtēšanas kritēriju apraksts, kā arī vairāki informatīvi izglītojoši materiāli, kas Satversmes izziņas procesā noderēs gan skolēniem, gan pedagogiem, gan ikvienam interesentam.

Informācija par konkursa norisi pieejama šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/

Vebināra ieraksts pieejams šeit:

Video par Satversmes tiesu pieejams šeit: