Satversmes tiesas raidieraksta jaunā epizode. Somijas Augstākās Administratīvās tiesas priekšsēdētājs Kari Kusiniemi: tiesām ir īpaša atbildība pārstāvēt Eiropas vērtības

22.06.2023.

Šodien, 22. jūnijā, Satversmes tiesa publicē raidieraksta “Tversme” jauno epizodi, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Somijas Augstākās Administratīvās tiesas priekšsēdētājs Kari Kusiniemi (Kari Kuusiniemi) sarunājas par konstitucionālo tiesu lomu miera un starptautiskās kārtības atjaunošanā krīžu laikā, kā arī Somijas konstitucionālās kontroles modeli un Augstākās Administratīvās tiesas judikatūru un skatījumu uz starptautisko sadarbību.

Somijas Augstākās Administratīvās tiesas priekšsēdētājs Kari Kusiniemi, runājot par tiesu lomu starptautiskā tiesiskuma un miera atjaunošanā, uzsvēra: “Ideālā situācijā likumdevējs pieņem likumus, ievēro starptautiskos līgumus, tiesneši spriež tiesu, piemēro un interpretē likumus. Īpaši šajos laikos konstitucionālajām un Augstākajām tiesām ir īpaša atbildība pārstāvēt un izplatīt Eiropas vērtības, mieru un likuma varu. tiesas ir atbildīgas par šo vērtību aizstāvēšanu. ” Sarunā par starptautiskās sadarbības nozīmi tiesu darbā Kari Kusiniemi norādīja: “Starptautiskā sadarbība paplašina tiesnešu skatījumu par dažādu valstu tiesiskajām sistēmām, problēmām un risinājumiem. Starptautiskā sadarbība sniedz iespēju veidot un pilnveidot kopējo darba kārtību tiesiskuma jautājumos. Mēs varam dalīties praksē un veidot diskusijas, jo mēs piemērojam tos pašus Eiropas Savienības likumus, Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un citas starptautiskas saistības.”

Sarunā par dažādiem konstitucionālās kontroles modeļiem Kari Kusiniemi uzsvēra, ka “Mūsu tiesas saskaras ar līdzīgām problēmām un izaicinājumiem, mēs piemērojam līdzīgas vērtības un principus. Mūsu tiesas ir vienotas tiesiskās kultūras sastāvdaļa. Lai arī Latvijā un Somijā ir dažādi konstitucionālās kontroles modeļi, rezultāts ir līdzīgs un taisnīgs.”

“Tiesu neatkarība, tiesnešu pilnīga atdeve un augsta motivācija ir ļoti būtiski elementi skaidra varas līdzsvara uzturēšanā valstī, sabiedrības labklājības attīstībā un Eiropas tiesiskuma stiprināšanā,” uzsvēra Kari Kusiniemi.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa un Somijas Augstākās Administratīvās tiesas priekšsēdētāja Kari Kusiniemi saruna notika abu tiesu divpusējās tikšanās ietvaros.

Raidieraksta epizode angļu valodā pieejama šeit: