Divpusējā dialoga ietvaros tiekas Satversmes tiesas un Somijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesneši

08.05.2023.

Piektdien, 28. aprīlī, Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Somijas Augstākās Administratīvās tiesas delegācija. Tiesneši diskutēja par tiesu aktuālo judikatūru un abu valstu konstitucionālās kontroles modeļiem.  

Satversmes tiesu divpusējās tikšanās ietvaros pārstāvēja tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina, tiesneši Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis, Artūrs Kučs, Anita Rodiņa un Jautrīte Briede, priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins, kā arī Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs un viņa vietniece Baiba Bakmane. Somijas Augstākās Administratīvās tiesas delegācijas sastāvā bija tiesas priekšsēdētājs Kari Kusiniemi (Kari Kuusiniemi) un tiesneši Petri Helanders (Petri Helander) un Monika Gullansa (Monica Gullans).

Tikšanās ievadā abu tiesu priekšsēdētāji uzsvēra dialoga nozīmi Eiropas tiesiskajā telpā. Aldis Laviņš akcentēja: “Pastāv virkne tiesību jautājumu, kurus ir sarežģīti atrisināt, aplūkojot tos izolēti nacionālās tiesību sistēmas ietvaros. Pašreizējie ģeopolitiskie apstākļi prasa būt vienotiem, savukārt vienveidīgāku un efektīvāku pamattiesību aizsardzību varam nodrošināt, tikai pastāvīgi atrodoties domapmaiņā ar mūsu kolēģiem citās Rietumu tiesību loka valstīs.” Savukārt Kari Kusiniemi uzsvēra: “Lai arī Satversmes tiesas un Somijas Augstākās Administratīvās tiesas kompetence būtiski atšķiras, tomēr abās tiesās izskatāmo lietu raksturs pēdējos gados ir bijis visnotaļ līdzīgs, tāpēc savstarpējās diskusijās varam gūt vērtīgas atziņas problēmjautājumos, kurus abu tiesu tiesneši pārzina ļoti vispusīgi. Latvijas un Somijas tiesneši pārstāv vienotu tiesisko kultūru, tāpēc arī atšķirīgie tiesiskās aizsardzības mehānismi noved pie līdzīga un taisnīga rezultāta.”

Tikšanās laikā puses sniedza ziņojumus par abu valstu konstitucionālās kontroles modeļiem.  Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš izsmeļoši aprakstīja tiesas īstenoto konstitucionālo kontroli divās formās: abstraktās un konkrētās tiesību normu kontroles veidā. Tāpat viņš pievērsās tādiem jautājumiem kā par antikonstitucionālu atzītas tiesību normas spēks laikā un iespēja konstitucionālās sūdzības iesniegšanas gadījumā apturēt tiesas nolēmuma izpildi.  Savukārt tiesnesis Petri Helanders savā ziņojumā detalizēti aprakstīja Somijas sistēmu, kurā nepastāv atsevišķa konstitucionālā tiesa, bet konstitucionālās kontroles modelis ir balstīts uz abstraktu Parlamenta Konstitucionālo tiesību komisijas likumprojektu pirmreizējo izvērtējumu un tiesu veikto pēckontroli.

Tikšanās noslēgumā tiesneši dalījās pieredzē par aktualitātēm abu tiesu judikatūrā, ievadziņojumus sniedzot Satversmes tiesas tiesnesim Jānim Neimanim un Somijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesim Petri Helanderam.

Vizītes ietvaros tika ierakstīta arī Satversmes tiesas raidieraksta Tversme epizode, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Somijas Augstākās Administratīvās tiesas priekšsēdētājs Kari Kusiniemi sarunājās par pašreizējiem izaicinājumiem Eiropas un pasaules tiesiskajā telpā. Jaunā raidieraksta epizode klausītājiem būs pieejama drīzumā Satversmes tiesas mājaslapā un Spotify platformā.

Divpusējās tikšanās noslēgumā Satversmes tiesas un Somijas Augstākās Administratīvās tiesas delegācijas vienojās turpināt līdzšinējo jēgpilno abu tiesu dialogu un aktīvo sadarbību tiesiskuma aizsardzības jautājumos.

Satversmes tiesas un Somijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesneši.

Foto: Aleksandrs Kravčuks.

Foto no tikšanās pieejami šeit.