Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz interviju TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” (26.06.2020.)

26.06.2020.

Šodien, 26. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza interviju TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.

Intervijas sākumā Ineta Ziemele vērsa uzmanību uz to, kā Satversmes tiesa organizē un turpina darbu pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanās. Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki turpina pildīt amata pienākumus klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, svarīgi, ka joprojām ir saglabāti noteikti ierobežojumi tiesas apmeklētājiem. Viņa informēja, ka izskatīšanā esošās lietas, kas uzsāktas izskatīt ārkārtējā situācijā attālināti video konferences režīmā, atbilstoši lietas izskatīšanas turpinātības principam tiks pabeigtas skatīt šādā formātā.

Runājot par Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2019-24-03 par garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – GMI) līmeņa atbilstību Satversmei, Ineta Ziemele uzsvēra, ka tiesa, sagatavojot lietas materiālus, apkopojot viedokļus par un pret un noskaidrojot visas nepieciešamās detaļas, faktiski veikusi arī starpdisciplināru pētījumu par lietas priekšmetu, kas, cerams, būs noderīgs sprieduma īstenošanas plānam un valsts attīstībai kopumā. Tiesa noteica, ka līdz 2020. gada 1. janvārim GMI ir jāpārskata atbilstoši Satversmes tiesas spriedumā ietvertajiem secinājumiem un atklātajiem vispārējiem tiesību principiem.

Ineta Ziemele runāja arī par galvenajām atziņām, kas izriet no Satversmes tiesas pieņemtajiem spriedumiem lietā Nr. 2019-20-03 par normām, kas noteic izglītības valodu pirmsskolas izglītības iestādēs un lietā Nr. 2019-12-01 par normām, kas noteic privāto augstskolu studiju programmu īstenošanu valsts valodā.

Intervijā Ineta Ziemele arī izteica viedokli par citām konstitucionālo tiesību aktualitātēm, tostarp par Krievijas Federācijas konstitūcijas plānotajiem grozījumiem.

Intervijas ieraksts pieejams šeit:

https://xtv.lv/rigatv24/video/46VpoE1a7Eb-26_06_2020_dienas_personiba_ar_veltu_purinu