Pēc ārkārtējās situācijas Satversmes tiesa turpina darbu ar atsevišķiem ierobežojumiem un izmanto tehnoloģiju iespējas

10.06.2020.

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija Latvijā tika izsludināta šā gada 12. martā un izbeigta 9. jūnijā. Sākot ar 10. jūniju, Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki turpinās pildīt amata pienākumus klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, tostarp sekojot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem. Lai novērstu riskus tiesas darbinieku un apmeklētāju veselībai, tiks saglabāti noteikti ierobežojumi tiesas apmeklētājiem.

Satversmes tiesa joprojām aicina potenciālos pieteikumu iesniedzējus, lietas dalībniekus un pieaicinātās personas saziņai ar tiesu izmantot elektroniskās saziņas iespējas vai arī ievietot dokumentus pastkastē pie tiesas ārdurvīm. Apjomīgos dokumentus varēs nodot tiesas vestibilā – tur nepieciešamības gadījumā būs iespēja iegūt arī atzīmi par dokumentu saņemšanu. Visi apmeklētāji pirms ienākšanas tiesā aicināti veikt roku dezinfekciju, dezinfekcijas līdzeklis būs pieejams pie tiesas durvīm. Tiesas vestibilā jāievēro distancēšanās, būs pieejamas arī sejas aizsargmaskas.

Satversmes tiesa turpinās nodrošināt tiesas darba nepārtrauktību, izmantojot arī tehnoloģiju piedāvātas iespējas. Visas šobrīd izskatīšanā esošās lietas (Nr. 2019-12-01, Nr. 2019-23-01, Nr. 2019-24-03, Nr. 2019-27-03), kuras Satversmes tiesas izskata tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos, tiks pabeigtas, izmantojot video konferences režīmu. Lietas dalībnieki un pieaicinātās personas ir informētas par norisi un prasībām, kas jāievēro attālinātajās tiesas sēdēs.

Tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos, nolēmumu pasludināšanu un pēc tam rīkotās preses konferences interesenti arī turpmāk varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā. Informācija būs pieejama arī tiesas Twitter kontā @Satv_tiesa.

Jautājumu gadījumā saziņai aicinām izmantot šo kontaktinformāciju:

– saziņai par dokumentu iesniegšanu un dokumentu apriti lūgums zvanīt pa tālruni +371 67210274 vai rakstīt tiesa@satv.tiesa.gov.lv;

-saziņai par lietas materiāliem lietas dalībniekus lūdzam zvanīt pa tālruni +371 67830746 vai rakstīt tiesa@satv.tiesa.gov.lv;

-plašsaziņas līdzekļu pārstāvju saziņai ar tiesu lūgums zvanīt +371 26200580 vai rakstīt Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv.