Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele Latvijas zvērinātu advokātu saimi aicina iesaistīties procesos, kas stiprina demokrātiju un nodrošina Satversmes virsvadību Latvijas tiesību sistēmā

20.04.2018.

Piektdien, 20. aprīlī, norisinājās Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulce, kurā uzrunu teica arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele.

Uzrunājot klātesošos kopsapulces dalībniekus, Ineta Ziemele teica, ka zvērinātiem advokātiem ir nostiprināta vieta gan tiesību sistēmā, gan arī sabiedrībā kopumā, tāpēc to loma un ietekme uz valstī notiekošajiem procesiem ir ļoti būtiska. Viņa uzsvēra: “Tiesisko vidi un kultūru veido katra lieta un katra veiktā advokāta darbība. Ne tikai tiesai, bet arī pušu pārstāvjiem ir jāpārliecinās, ka strīds tiek risināts Satversmes ietvarā.”

Ineta Ziemele aicināja advokātus celt kvalifikāciju konstitucionālajās tiesībās, kā arī specializēties jautājumos, kas skar Satversmes tiesas procesu. Viņa norādīja, ka īpaši svarīgi tas ir tāpēc, ka šobrīd notiek darbs pie grozījumu izstrādes Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Šī likuma grozījumi tiek izstrādāti ar mērķi nodrošināt noteiktam personu lokam valsts nodrošināto juridisko palīdzību arī Satversmes tiesas procesā, kas būs zvērinātu advokātu kompetence.

Uzrunas noslēgumā Ineta Ziemele mudināja advokātus aktīvāk arī pilsoniski iesaistīties tajos procesos tiesiskās sistēmas ietvaros, kas stiprina Latvijas valsts tiesiskumu un demokrātiju.

Inetas Ziemeles uzrunas teksts Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulcē pieejams šeit.