Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele apstiprināta par Latvijas pārstāvi Venēcijas komisijā

09.12.2019.

6. un 7. decembrī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele apmeklēja Eiropas Komisijas par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija) 121. plenārsēdi. Šī plenārsēde bija pirmā, kurā Ineta Ziemele piedalījās Venēcijas komisijas individuālās biedres statusā. Par viņas aizstājēju apstiprināts Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš.

Venēcijas komisijas individuālie biedri ir universitāšu publisko un starptautisko tiesību profesori, augstāko un konstitucionālo tiesu tiesneši, nacionālo parlamentu deputāti, kā arī virkne ierēdņu. Tie ir neatkarīgi eksperti, kas ar dalību demokrātiskās institūcijās vai ar savu ieguldījumu tiesību un politikas zinātnē ir sasnieguši augstu profesionālo novērtējumu sabiedrībā. Eksperti Venēcijas komisijā darbojas individuālā statusā un nav ietekmējami.

Līdz 2019. gada decembrim Latvijas individuālais biedrs Venēcijas komisijā bija Satversmes tiesas pirmais priekšsēdētājs Aivars Endziņš, savukārt Satversmes tiesas bijušais priekšsēdētājs Gunārs Kūtris bija viņa aizstājējs.

Satversmes tiesa ir aktīvi iesaistījusies Venēcijas komisijas darbā. Satversmes tiesa regulāri gatavo informāciju Venēcijas komisijas oficiālajam izdevumam “Konstitucionālais tiesu prakses biļetens”, kā arī dod ieguldījumu Venēcijas komisijas publicētajos pētījumos. Satversmes tiesa ir arī aktīva dalībniece Venēcijas komisijas izveidotajā forumā, kas ļauj Venēcijas komisijas dalībvalstu konstitucionālajām tiesām un tām pielīdzināmām institūcijām operatīvi pieprasīt un sniegt informāciju par ārvalstu tiesisko regulējumu un tiesu praksi dažādos jautājumos.

Satversmes tiesa kopā ar Venēcijas komisiju ir organizējusi dažādas starptautiskās konferences un seminārus par aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem. Pēdējā kopīgi organizētā konference bija Satversmes tiesas 20. gadadienai veltīta starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”. Konferencē izskanējušie priekšlasījumi izdoti arī krājumā, kas latviešu un angļu valodā pieejams ikvienam interesentam elektroniskā formātā. Venēcijas komisijas prezidents Džanni Bukikkio (Gianni Buquicchio) piedalījās arī 2018. gada maijā Satversmes tiesas organizētajā starptautiskajā konferencē “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21. gadsimtā”.

Par Venēcijas komisiju

Venēcijas komisija ir Eiropas Padomes padomdevēja institūcija konstitucionālo tiesību jautājumos. Venēcijas komisijas loma ir sniegt tiesisku atbalstu tās dalībvalstīm un it īpaši palīdzēt valstīm, kuras vēlas panākt savu tiesisko un institucionālo struktūru atbilstību Eiropas standartiem un starptautiskajai pieredzei demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā. Tā arī palīdz nodrošināt kopējā konstitucionālā mantojuma izplatīšanu un nostiprināšanu. Venēcijas komisijai ir unikāla loma konfliktu risināšanā, un tā sniedz “ātro konstitucionālo           palīdzību” valstīm pārejas posmos.

Komisijā ir 62 dalībvalstis: 47 Eiropas Padomes dalībvalstis un vēl 15 citas valstis.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Foto: Satversmes tiesa.