Satversmes tiesas priekšsēdētāja aicina tiesnešu saimi virzīties uz tiesneša ideālu sevī; priekšsēdētājas vietniece atgādina neatkarīgas tiesu varas izveides vēsturi Latvijā

07.09.2018.

Šodien, 7. septembrī, norisinājās ikgadējā Latvijas tiesnešu konference, kas bija veltīta Latvijas tiesu sistēmas simtgadei. Konferences atklāšanā tiesnešus ar uzrunām sveica Latvijas valsts augstākās amatpersonas, tostarp Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Konferences atklāšanas priekšlasījumu sniedza Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, kura runāja par Latvijas tiesu sistēmas veidošanos un nostiprināšanos no Latvijas valsts dibināšanas līdz Latvijas okupācijai 1940. gadā.

Ineta Ziemele savā uzrunā īpašu uzmanību vērsa uz valsts varas atzaru līdzsvara un atsvara attiecību nodrošināšanu. Viņa teica, ka Latvijā ir jāiedibina tāda finansiālo un sociālo garantiju sistēma, kas ļauj tiesu varai pildīt tiesiskumam tik būtisko atsvara funkciju un kas nodrošina tiesu varai piemītošo un Satversmē ietverto statusu attiecībās ar likumdevējvaru un izpildvaru. Ineta Ziemele uzsvēra, ka sabiedrības labklājība, vienlīdzība un attīstība nav iespējama bez spēcīgas tiesu varas, kas garantē taisnīgu tiesu, novērš patvaļu un nejēdzīgus lēmumus, kur tie skar konkrētu iedzīvotāju tiesības.

Vienlaikus Ineta Ziemele savā uzrunā akcentēja ikviena tiesneša kā tiesu varas nesēja īpašo lomu, statusu, atbildību un pastāvīgo profesionālās pilnveidošanās nepieciešamību. Viņa mudināja tiesnešus būt dialogā ar kolēģiem Eiropā un tiesību zinātni. Ineta Ziemele aicināja ikvienu tiesnesi būt neatkarīgam, drosmīgam un pielikt pūles, lai virzītos uz ideālo Latvijas tiesnesi sevī.

Savukārt Sanita Osipova savā priekšlasījumā, runājot par Latvijas tiesu sistēmas veidošanos un nostiprināšanos, atgādināja, ka, dibinot Latvijas valsti, tika iecerēts veidot “republiku uz demokrātiskiem pamatiem”. Tāpēc tajā noteikti bija jāiedzīvina arī modernās varas dalīšanas un tiesiskas valsts idejas. Viņa teica, ka no vienas puses, tika atstāti spēkā Krievijas impērijas Tiesu iekārtas likumi, kas veidoja modernu trīs instanču tiesu sistēmu, kurā darbojas profesionāli tiesneši. Savukārt no otras puses, izstrādājot Satversmi, tika izveidots pamats tiesnešu neatkarībai un pakļautībai tikai likumam. Tādējādi Latvijā tika likts pamats neatkarīgai tiesu varai, kas nodrošina ikvienas personas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Konferences atklāšanā Latvijas tiesnešu saimi uzrunāja arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, kā arī Augstāko tiesu pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Polijas. Konferencē priekšlasījumu sniedza arī Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits. Konferencē piedalījās rajonu un pilsētu tiesu, zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un ārvalstu viesi.

Inetas Ziemeles uzruna konferences atklāšanā pieejama šeit.