Satversmes tiesas gada atklāšanas svinīgajā sēdē akcentē ilgtspējas un Satversmes nozīmi

04.02.2022.

Šodien, 4. februārī, attālināti notika Satversmes tiesas svinīgā sēde, ar kuru tika atklāts jaunais tiesas darba gads. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedza ziņojumu par Satversmes tiesas paveikto tiesiskuma stiprināšanā Latvijā 2021. gadā. Savukārt Satversmes tiesas goda viesis, Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns sniedza priekšlasījumu par Latvijas Republikas neatkarības un Satversmes darbības atjaunošanu.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja savā uzrunā atskatījās uz aizvadīto tiesas darba gadu un uzsvēra ilgtspējas lomu valsts un sabiedrības attīstībā.

“Esam pieraduši uzskatīt, ka valsts mērķis ir nodrošināt labklājību. Taču, kā māca Satversme, labklājība nevar pastāvēt atrauti no ilgtspējas. Līdzās ikdienas rūpēm mums jādomā arī par nācijas, valsts, tautas, cilvēces un visas pasaules ilgtspēju,” akcentēja Sanita Osipova.

Svinīgās sēdes goda viesis Dainis Īvāns savā uzrunā par Latvijas neatkarības atjaunošanu izcēla Satversmes lomu valstiskuma atgūšanā.

“Kad sapratām, ka brīvību mums tāpat neviens nedos, un, ka tā būs jāizcīna, Satversmē noturēja mūs līdzsvarā kā uz naža asmens,” atzīmēja Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs.

Ikviens interesents Satversmes tiesas svinīgo sēdi varēja vērot Satversmes tiesas YouTube kanālā. Sēdei attālināti pieslēdzās valsts konstitucionālo orgānu vadītāji, kā arī bijušie Latvijas Valsts prezidenti, bijušie Satversmes tiesas tiesneši un priekšsēdētāji, kā arī citas valsts amatpersonas.

Par preses konferenci

Pēc svinīgās sēdes notika preses konference, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš sniedza plašāku informāciju par Satversmes tiesas darbu 2021. gadā un prezentēja publicēto gada pārskatu.

Sanita Osipova izcēla informāciju par Satversmes tiesas darbības rādītājiem un akcentēja galvenās Satversmes tiesas judikatūras atziņas.

Priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš akcentēja Satversmes tiesas veidotā dialoga ar sabiedrību, konstitucionālajiem orgāniem, ārvalstu konstitucionālajām tiesām un skolu jaunatni nozīmi demokrātiskā tiesiskā valstī.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas un Latvijas Tautas frontes pirmā priekšsēdētāja Daiņa Īvāna priekšlasījumi svinīgajā sēdē pieejami šeit:

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas svinīgās sēdes runas teksts pieejams šeit.

Preses konferences video ieraksts pieejams šeit:

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2021. gadā PDF formātā pieejams šeit.