Satversmes tiesa turpinās lietas par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

09.02.2024.

Satversmes tiesa, rakstveida procesā uzsākot lietas Nr. 2022-44-01 “Par Elektronisko sakaru likuma 48. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam” izskatīšanu, secināja, ka tiesai ir nepieciešams papildus noskaidrot informāciju no lietas dalībniekiem un pieaicinātajām personām, un nolēma turpināt lietas izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2022-44-01 notiks 2024. gada 13. maijā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Tiesas sēdēs tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā.

Lēmuma teksts.

Saistītā lieta: 2022-44-01