Satversmes tiesa turpinās dialogu ar Francijas Valsts padomi un Francijas Konstitucionālo padomi valstu divpusējās sadarbības ietvaros

06.04.2018.

Latvija un Francija ir saskaņojušas jaunu politisko deklarāciju par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību un rīcības plānu 2018.‒2022. gadam, kura projekts apstiprināts ar Ministru kabineta rīkojumu.[1] Plānā ir noteikti valstu kopīgie mērķi un darbības, kas atspoguļo apņēmību partnerības stiprināšanā. Būtiski, ka šajā plānā abu valstu konstitucionālo tiesu dialogs ir izvirzīts kā viens no četriem divpusējās politiskās sadarbības veicināšanas virzieniem. Vienotas Eiropas tiesiskās telpās veicināšana ir viena no Satversmes tiesas prioritātēm.

Pēdējā pusgada laikā Satversmes tiesa īstenojusi vairākus veiksmīgus sadarbības projektus ar Franciju, kas apliecina Satversmes tiesas un Francijas tiesu institūciju un to ekspertu ciešo partnerību tiesību jomā.

Pērn  6. decembrī Satversmes tiesa sadarbībā ar Saeimu organizēja diskusiju “Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšana”, kurā piedalījās visu Latvijas valsts varas atzaru pārstāvji, kā arī aicinātais ārvalstu eksperts – Francijas Valsts padomes padomnieks, Valsts padomes Finanšu departamenta priekšsēdētājs Žans Gereminks (Jean Gaeremynck). Savukārt 8. decembrī Saeimā norisinās Satversmes tiesas ikgadējā konference “Valsts budžeta konstitucionālā kontrole”. Konferencē minētā tēma tiek apskatīta no četru Eiropas Savienības valstu institūciju, tostarp Francijas Valsts padomes, pieredzes perspektīvas.

Nozīmīgs Satversmes tiesas un Francijas Valsts padomes sadarbības piemērs bija no šā gada 28. februāra līdz 2. martam organizētā Satversmes tiesas delegācijas oficiālā vizīte Parīzē, Francijā. Vizītes laikā Satversmes tiesas delegācija tikās ar Francijas Valsts padomes locekļiem, Francijas Konstitucionālās padomes un Kasācijas tiesas tiesnešiem, kā arī Francijas tieslietu ministri Nikolu Belubē (Nicole Belloubet). Vizītes laikā tika diskutēts par vairākiem abām valstīm aktuāliem tiesību jautājumiem. Vizītes ietvaros Satversmes tiesas delegācija apmeklēja arī Francijas vēstniecību Latvijā, kur tikās ar Latvijas vēstnieku Francijā Imantu Lieģi. Detalizētāks ieskats vizītes norisē publicēts 2018. gada 13. marta žurnālā “Jurista Vārds”.


[1] Ministru kabineta 2018. gada 4. aprīļa rīkojums Nr. 145 “Par Politiskās deklarācijas par Latvijas un Francijas stratēģisko partnerību rīcības plānu 2018.-2022. gadam” (Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/298178-par-politiskas-deklaracijas-par-latvijas-un-francijas-strategisko-partneribu-ricibas-planu-2018-2022-gadam. Skatīts: 06.04.2018.).