Satversmes tiesas tiesneši un Francijas tieslietu ministre pārrunā aktualitātes konstitucionālo tiesību jomā

02.03.2018.

Šodien, 2. martā, oficiālās vizītes Francijā ietvaros Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš, kā arī Latvijas vēstnieks Francijā Imants Lieģis tikās ar Francijas tieslietu ministri Nikolu Belubē (Nicole Belloubet).

Tikšanās laikā tika pārrunātas konstitucionālo tiesību aktualitātes, akcentējot konstitucionālās identitātes izpratni abās valstīs. Satversmes tiesas tiesneši detalizētāk pastāstīja par konstitucionālās identitātes diskursu Latvijā, savukārt Francijas tieslietu ministre sniedza ieskatu šajā jautājumā no Francijas tiesību sistēmas skatpunkta. Pušu starpā bija vienprātība, ka, neraugoties uz katras valsts konstitucionālo identitāti, visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir arī kopējā Eiropas identitāte, kas balstās kopējās vērtībās.

Sarunas laikā Satversmes tiesas tiesneši sniedza plašāku ieskatu arī par Satversmes tiesas darbu 2017. gadā, vēršot uzmanību uz nozīmīgākajiem Satversmes tiesas nolēmumiem pagājuša gada ietvaros un tajos paustajām atziņām. Savukārt Francijas tieslietu ministre informēja klātesošos par apjomīgām reformām tieslietu jomā Francijā, pie kurām viņa ir uzsākusi darbu, stājoties ministres amatā. Viņa norādīja, ka reformas aptvers gan plānoto konstitūcijas reformu, gan civilprocesa optimizēšanu, gan jaunas sodu politikas ieviešanu. Sarunas ietvaros tika apspriesti arī citi ar abu valstu tiesību sistēmām saistīti jautājumi, tostarp aspekti, kas saistās ar konstitucionālo jurisdikciju.

Kā jau ziņots iepriekš, Satversmes tiesas tiesneši no 28. februāra līdz 2. martam oficiālā vizītē viesojas Francijā. Vizīte noris Satversmes tiesas un Francijas Valsts padomes sadarbības ietvaros, kas aizsākta 2016. gadā, kad Rīgā norisinājās 12. Eiropas Starptautisko tiesību biedrības (European Society of International Law – ESIL) konference.

Vizītes ietvaros Satversmes tiesas delegācija tikās ar Francijas Konstitucionālās padomes un Kasācijas tiesas tiesnešiem, kā arī apmeklēja Latvijas vēstniecību Francijā, kur delegāciju uzņēma Latvijas vēstnieks Francijā Imants Lieģis. Šodien vizīte noslēgsies ar divām darba sesijām Francijas Valsts padomē. Darba sesijās piedalīsies Francijas Valsts padomes viceprezidents Žans Marks Suvē (Jean Marc Sauvé) un vairāki Francijas Valsts padomes locekļi. Vienā no sesijām tiks apspriesti jautājumi par valsts budžeta konstitucionālo kontroli. Šīs sesijas ietvaros priekšlasījumus sniegs Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis un Francijas Valsts padomes Administrācijas nodaļas vadītājs Bernards Pešērs (Bernard Pêcheur). Savukārt otrajā darba sesijā tiks runāts par problēmjautājumiem, kas saistīti ar cilvēka pamattiesību aizsardzību digitālajā laikmetā. Šajā darba sesijā priekšlasījumus sniegs Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un Francijas Valsts padomes loceklis Lorēns Sitermans (Laurent Cytermann).

Satversmes tiesas tiesnešu tikšanās ar Francijas tieslietu ministri Nikolu Belubē (Nicole Belloubet). Foto: Latvijas Republikas vēstniecība Francijas Republikā.

Satversmes tiesas tiesneši un Latvijas vēstnieks Francijā Imants Lieģis. Foto: Latvijas Republikas vēstniecība Francijas Republikā.