Satversmes tiesa trešo reizi organizē skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu par Satversmi

23.09.2019.

Šodien, 23. septembrī, Satversmes tiesa trešo reizi izsludina skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu, kas veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk – Satversme). Konkurss tiek organizēts par godu Satversmes pieņemšanas 98. gadadienai.

Satversmes tiesa aicina pedagogus pieteikt vispārējās un speciālās izglītības iestāžu 6. klašu skolēnus zīmējumu konkursam “Brīvs cilvēks neatkarīgā Latvijā”, savukārt vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu skolēnus dalībai domrakstu konkursā “Kāpēc Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības?”.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele: “Arī šajā rudenī tiesa turpina aizsākto tradīciju un aicina jauniešus izzināt Satversmi, pētīt pamattiesības un izprast to saturu. Šogad zīmējumu konkursa vadmotīvs ir brīvība un valsts. Svarīgi, lai jaunā paaudze apzinās, ka Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts centrā ir brīvs cilvēks un cilvēka cieņa. Uzskatu, ka galvenais sabiedrības un valsts dzinējspēks ir iekšēji un ārēji brīvs cilvēks. Domrakstu tēma arī šajā reizē skolēniem liek domāt ne tikai par sevi, bet arī par sevi Latvijā. Vai esam aizdomājušies, kāpēc Latvijas tauta sev noteikusi tieši šādu Satversmi ar tieši tādām cilvēka pamattiesībām, kāpēc tas ir svarīgi mūsu valsts attīstībai? Ar nepacietību gaidām, kā skolēni šīs tēmas atspoguļos savos darbos.”

Atbilstoši nolikumam dalība konkursā jāpiesaka līdz šā gada 18. oktobrim (ieskaitot). Darbu iesniegšanas termiņš – 6. decembris. Darbu vērtēšanā, kā ierasts, piedalīsies visi Satversmes tiesas tiesneši. Konkursa uzvarētāji, atzinības rakstu saņēmēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz apbalvošanas ceremoniju Satversmes tiesā 2020. gada 17. februārī.

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, stiprināt valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs, kā arī veicināt jaunās paaudzes interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu. iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Konkursa nolikumam pielikumā pievienots Satversmes teksts un konkursa vērtēšanas kritēriju apraksts, kā arī vairāki informatīvi izglītojoši materiāli, kas Satversmes izziņas procesā noderēs gan skolēniem, gan pedagogiem, gan ikvienam interesentam.

Konkursa nolikums pieejams šeit.

Konkursa nolikuma pielikumi, termiņi, kā arī cita informācija par konkursu ir pieejama Satversmes tiesas mājaslapā sadaļā “Konkurss”.

Kā ziņots iepriekš, pērn Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā dalību pieteica 82 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus, un tika iesūtīti 307 skolēnu darbi. Laureātu darbi iedzīvināti ceļojošā izstādē “Satversme skolēnu acīm”, kas līdz 3. oktobrim ir skatāma Rūjienas pilsētas bibliotēkā. Pēc tam izstāde ceļos uz Siguldas novada bibliotēku, kur tā būs skatāma no 7. oktobra.