Satversmes tiesa publicē IV Latvijas Republikas Satversmei veltītā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa rezultātus

18.01.2021.

Piektdien, 15. janvārī, noslēdzās Satversmes tiesas 2020. gada septembrī izsludinātā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu vērtēšana. Atbilstoši konkursa nolikumam šodien Satversmes tiesa publicē 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursa “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās”, 9. klašu skolēnu domrakstu konkursa “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursa “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” uzvarētājus un atzinības rakstu saņēmējus.

Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā, kas bija veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk – Satversme), 6. klašu grupā tika iesūtīti 239 zīmējumi, 9. klašu grupā tika iesūtīti 39 domraksti, arī 12. klašu grupā tika iesūtīti 39 domraksti. Konkursā tika pārstāvētas 67 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus.

Satversmes tiesa izsaka pateicību visiem skolēniem par aktīvo iesaisti, radošajām domām un iesūtītajiem darbiem. Paldies pedagogiem, kuri veltīja savu laiku un zināšanas, lai motivētu un skaidrotu skolēniem Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā tika apvienoti visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus un nolēma:

Zīmējumu konkursā 6. klasēm “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” uzvarējuši:

I vieta – Zasas vidusskolas skolnieks Raivo Mikušāns. Pedagoģe Inese Kalniškāne.

II vieta – Zasas vidusskolas skolniece Sindija Minalto. Pedagoģe Inese Kalniškāne.

III vieta – Talsu 2. vidusskolas skolniece Keita Lība Andiņa. Pedagoģe Zane Bodniece.

III vieta – Ludzas 2. vidusskolas skolniece Danai Streļcova. Pedagoģe Irīna Martjukova.

Pamatojoties uz konkursa nolikuma 20. punktu, Vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu piešķirt divas III vietas. Lēmums pamatots ar faktu, ka divi skolēnu darbi pēc vērtējumiem saņēmuši trešo augstāko punktu skaitu, lai kvalificētos III vietas saņemšanai atbilstoši konkursa nolikuma 25.1. punktam.

Zīmējumu konkursā 6. klasēm “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” atzinības rakstus saņem:

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Nikola Šikova. Pedagoģe Daiga Sējēja.

Uzvaras pamatskolas skolniece Sanija Kavaļauska. Pedagoģe Daiga Sējēja.

Liepājas Centra sākumskolas skolniece Daniela Tetere. Pedagoģe Agnese Kundziņa.

Pildas pamatskolas skolniece Anastasija Jankovska. Pedagoģe Ineta Zvonņikova.

Privātās vidusskolas INNOVA skolniece Tatjana Barčevska. Pedagoģe Anastasija Fostiropulo.

Rožupes pamatskolas skolniece Nadežda Sidorova. Pedagoģe Līga Bernāne.

Straupes pamatskolas skolnieks Renārs Ruža. Pedagoģes Iveta Adamsone, Daiga Kreituze.

Ventspils 4. vidusskolas skolniece Grieta Kornijanova. Pedagoģe Madara Lilienfelde.

Viesītes vidusskolas skolnieks Reinis Rugainis. Pedagoģe Sarmīte Ratiņa.

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas skolniece Gerda Marija Linde. Pedagoģe Inga Lankupa.

Rēzeknes 3. vidusskolas skolniece Kamilla Olenoviča. Pedagoģe Jekaterina Borisovska-Cvetkova.

Pamatojoties uz konkursa nolikuma 20. punktu, Vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu piešķirt papildu atzinības rakstu. Lēmums pamatots ar faktu, ka divi skolēnu darbi pēc vērtējumiem saņēmuši augstāko punktu skaitu, lai kvalificētos atzinības raksta saņemšanai atbilstoši konkursa nolikuma 26.1. punktam.

Domrakstu konkursā 9. klasēm “Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?”” uzvarējuši:

I vieta – Ventspils 4. vidusskolas skolniece Undīne Ērkšķe. Pedagoģe Inga Ozoliņa.

II vieta – Ludzas 2. vidusskola skolniece Viola Ivanova. Pedagoģe Ilga Šļubčenko.

III vieta – Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolniece Nikola Lebedeva. Pedagoģe Valentīna Purpiša.

Domrakstu konkursā 9. klasēm“ Kā es varētu palīdzēt manai ģimenei un skolasbiedriem īstenot savas vienlīdzīgās tiesības?” atzinības rakstus saņem:

Riebiņu vidusskola skolniece Viktorija Nagle. Pedagoģe Diāna Bravacka.

Talsu 2. vidusskolas skolnieks Edvards Ošiņš. Pedagoģe Zane Bodniece.

Domrakstu konkursā 12. klasēm “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst:

I vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Roberts Ralfs Vārslavs. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

II vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Evelīna Līna Ņikiforova. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

III vieta – Vidzemes Tehnoloğiju un Dizaina tehnikuma audzēknis Kaspars Krēvics. Pedagoģe Marija Grīnberga.

Domrakstu konkursā 12. klasēm “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” atzinības rakstus saņem:

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Arleta Apsīte. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Laura Kaņepone. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Salaspils 1. vidusskolas skolniece Laura Mišela Ilsjāne. Pedagoģe Daina Tauriņa.

Pamatojoties uz konkursa nolikuma 20. punktu, Vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu piešķirt papildu atzinības rakstu. Lēmums pamatots ar faktu, ka divi skolēnu darbi pēc vērtējumiem saņēmuši augstāko punktu skaitu, lai kvalificētos atzinības raksta saņemšanai, atbilstoši konkursa nolikuma 26.3. punktam.

Satversmes tiesa arī šajā gadā saka lielu paldies visiem sadarbības partneriem, kas vērtēja iesūtītos darbus un piekrita izraudzīties savus specbalvu saņēmējus. Šogad darbus vērtēja bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Publisko tiesību institūta vadītājs Arvīds Dravnieks, pārstāvji no Latvijas Mākslas akadēmijas, kā arī žurnālu “Jurista Vārds”, “Domuzīme” un “Ilustrētā Junioriem” radošās komandas.

Bijušās Satversmes tiesas priekšsēdētājas, Eiropas Savienības Tiesas tiesneses Inetas Ziemeles specbalvu domrakstu konkursā 12. klasēm “Kā Satversme man palīdz veidoties par atbildīgu Latvijas pilsoni?” saņem Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas skolniece Anna Elizabete Ķēniņa. Pedagogs Agnis Timermanis.

Latvijas Mākslas akadēmijas specbalvu zīmējumu konkursā “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” saņem Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolniece Loreta Leščinska. Pedagoģe Ineta Zvonņikova. Atzinības rakstus saņem Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniece Anna Umbraško (pedagoģe Dzintra Rateniece), Rencēnu pamatskolas skolniece Karlīna Andželika Žavoronkova (pedagoģe Ilona Mežinska), Stendes pamatskolas skolnieks Dāvis Grīslis (pedagoģe Dace Kalmane), Zantes pamatskolas skolnieks Kārlis Cinkuss (pedagoģe Elita Ose).

Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” specbalvu zīmējumu konkursā “Katrs bērns ir vienlīdzīgs savās tiesībās” saņem Āgenskalna sākumskolas skolniece Madara Šidlovska. Pedagoģe Iveta Cimare.

Publisko tiesību institūta vadītājs Arvīds Dravnieks, žurnālu “Jurista Vārds” un “Domuzīme” radošās komandas specbalvu saņēmējus noteiks tuvāko divu nedēļu laikā. Ar specbalvu laureātiem Satversmes tiesa sazināsies individuāli.

Konkursa uzvarētāji, atzinības rakstu, kā arī specbalvu saņēmēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz svinīgo konkursa apbalvošanas ceremoniju attālināti šā gada 15. februārī.

Konkursa uzvarētāju, atzinības rakstu, kā arī specbalvu saņēmēju darbi apskatāmi šeit.

Konkursu simboliski atklāja Satversmes tiesas vebinārs Latvijas skolām “Skolēns – atbildīgs Latvijas pilsonis”.  Vebināra video ieraksts pieejams šeit.

Video par Satversmes tiesu pieejams šeit.

Par skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu

Satversmes tiesas ieskatā Latvijas attīstībā būtiska nozīme ir jaunās paaudzes zināšanām par savu valsti, tās pamatos liktajām vērtībām, kuras konkretizētas valsts pamatlikumā – Satversmē. Svarīgi, ka jaunā paaudze pārzina un izprot Satversmi, jo tieši viņi būs tie, kuri veidos Latvijas nākotni.

Pirmo reizi Satversmes tiesa radošo darbu konkursu izsludināja 2017. gada septembrī. Iniciatīvas ietvaros četru gadu laikā Satversmes tiesa ir saņēmusi vairāk nekā 1100 skolēnu zīmējumus un domrakstus par Satversmi. Radošie darbi atspoguļo skolēnu skatījumu uz sevi Latvijā šodien un nākotnē.

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.