Satversmes tiesa paziņo Latvijas Republikas Satversmes simtgadei veltītā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa rezultātus

01.02.2022.

Piektdien, 28. janvārī, noslēdzās Satversmes tiesas 2021. gada septembrī izsludinātā piektā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu vērtēšana. Atbilstoši konkursa nolikumam šodien publicējam 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursa “Satversme laimīgai Latvijai” un 9. un 12.  klašu skolēnu domrakstu konkursa “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” uzvarētāju un atzinības rakstu saņēmēju vārdus.

Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā, kas bija veltīts Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk – Satversme), 6. klašu grupā tika iesūtīti 187 zīmējumi, 9. klašu grupā – 38 domraksti, 12. klašu grupā – 40 domraksti. Konkursā tika pārstāvētas 45 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus.

Satversmes tiesa izsaka atzinību visiem konkursa dalībniekiem par radošo darbu un bagāto iztēli zīmējumos un domrakstos, kā arī pateicību pedagogiem, kuri ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā piedalījās visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus un nolēma:

Zīmējumu konkursā 6. klasēm “Satversme laimīgai Latvijai” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst:

I vieta – Viesītes vidusskolas skolniece Samanta Murāne. Pedagoģe Sarmīte Ratiņa.

II vieta – Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Marta Spruntule. Pedagoģe Daiga Sējēja.

III vieta – Āgenskalna sākumskolas skolniece Līva Goltiņa. Pedagoģe Iveta Cimare.

Zīmējumu konkursā 6. klasēm “Satversme laimīgai Latvijai” atzinības rakstus saņem:

Aizkraukles novada vidusskolas skolniece Dārta Unda Zālīte. Pedagoģe Gunta Poriete.

Āgenskalna sākumskolas skolniece Marta Dita Baumgarte. Pedagoģe Iveta Cimare.

Cēsu pilsētas vidusskolas skolniece Tīna Cukmane. Pedagoģe Indra Jaunzema.

Daugavpils 10. vidusskolas skolniece Jekaterina Ivanova. Pedagoģe Inga Vasiļjeva.

Daugavpils 10. vidusskolas skolniece Jevgenija Stepančenko. Pedagoģe Inga Vasiļjeva.

Jelgavas 5. vidusskolas skolniece Alīna Čeremisina. Pedagoģe Ella Šakurova.

Jelgavas 5. vidusskolas skolniece Jana Šalajeva. Pedagoģe Ella Šakurova

Rīgas 22. vidusskolas skolniece Poļina Dorfmane. Pedagoģe Kitija Umbraško.

Zasas vidusskolas skolniece Enija Marta Kirillova. Pedagoģe Inese Kalniškāne.

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas skolniece Emīlija Marta Skubiņa. Pedagoģe Iveta Skubiņa.

Domrakstu konkursā “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” 9. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst:

I vieta – Jaunsilavas pamatskolas skolniece Katrīna Grugule. Pedagoģe Ineta Bivbāne.

II vieta – Ventspils 4. vidusskolas skolniece Marta Pļiskova. Pedagoģe Baiba Millere.

III vieta – Ventspils 4. vidusskolas skolniece Ieva Mellenberga. Pedagoģe Baiba Millere.

Domrakstu konkursā “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” 9. klašu grupā atzinības rakstus saņem:

Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienības skolnieks Niks Kugrēns. Pedagoģe Marija Grīnberga.

Ventspils 4. vidusskolas skolniece Austra Ozoliņa. Pedagoģe Baiba Millere.

Domrakstu konkursā “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” 12. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst:

I vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Kristīne Bumbiere. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

II vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Kate Stunkus. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

III vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Anna Buholca. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Domrakstu konkursā “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem:

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Signe Birziete. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Sintija Klints. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Konkursa uzvarētāji un atzinības rakstu, kā arī sadarbības partneru simpātiju balvu saņēmēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz svinīgo konkursa apbalvošanas ceremoniju attālināti šā gada 25. februārī.

Arī šogad savas simpātiju balvas piešķirs bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Publisko tiesību institūta vadītājs Arvīds Dravnieks, pārstāvji no Latvijas Mākslas akadēmijas, kā arī žurnālu “Jurista Vārds”, “Domuzīme” un “Ilustrētā Junioriem” radošās komandas. Konkursa sadarbības partneru simpātiju balvas tiks paziņotas līdz 18. februārim.

Konkursa uzvarētāju un atzinības rakstu saņēmēju darbi apskatāmi šeit.

Par skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu

Satversmes tiesas ieskatā Latvijas attīstībā būtiska nozīme ir jaunās paaudzes zināšanām par savu valsti, tās pamatos liktajām vērtībām, kuras konkretizētas valsts pamatlikumā – Satversmē. Svarīgi, ka jaunā paaudze pārzina un izprot Satversmi, jo tieši viņi būs tie, kuri veidos Latvijas nākotni.

Pirmo reizi Satversmes tiesa radošo darbu konkursu izsludināja 2017. gada septembrī. Iniciatīvas ietvaros piecu gadu laikā saņemti vairāk nekā 1300 skolēnu zīmējumu un domrakstu par Satversmi. Radošie darbi atspoguļo skolēnu skatījumu uz sevi Latvijā šodien un nākotnē.

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt jaunās paaudzes valstisko apziņu un rosināt līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot viņu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt ar Satversmes tiesu un skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Uzzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens skolēns var stiprināt sevī tiesiskas valsts vērtību izpratni un Latvijas valstiskuma apzināšanos. Tā ir arī simboliska iespēja svinēt to, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts, kurā katram ir iespēja sasniegt labklājību un laimi.