Satversmes tiesa paziņo Latvijas Republikas Satversmei veltītā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa rezultātus

02.02.2023.

Otrdien, 31. janvārī, noslēdzās Satversmes tiesas 2022. gada septembrī izsludinātā sestā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa darbu vērtēšana. Atbilstoši konkursa nolikumam publicējam 6. klašu skolēnu zīmējumu un 9. un 12.  klašu skolēnu domrakstu konkursa “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” uzvarētāju un atzinības rakstu saņēmēju vārdus.

Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā, kas bija veltīts Latvijas Republikas Satversmei (turpmāk – Satversme), 6. klašu grupā tika iesūtīti 90 zīmējumi, 9. klašu grupā – 31 domraksts, 12. klašu grupā – 31 domraksts. Konkursā tika pārstāvētas 40 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus.

Satversmes tiesa izsaka atzinību visiem konkursa dalībniekiem par radošo darbu un bagāto iztēli zīmējumos un domrakstos, kā arī pateicību pedagogiem, kuri ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā piedalījās visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus un nolēma:

Zīmējumu konkursā 6. klasēm “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst:

I vieta – Zasas vidusskolas skolniece Ieva Vorobjova. Pedagoģe Inese Kalniškāne.

II vieta – Jaunsilavas pamatskolas skolniece Simona Ivanova. Pedagoģe Līga Slica.

III vieta – Jaunsilavas pamatskolas skolniece Varvara Klementjeva. Pedagoģe Līga Slica.

Zīmējumu konkursā 6. klasēm “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” atzinības rakstus saņem:

Baumaņu Kārļa Vilķenes pamatskolas skolnieks Emīls Ernests Auziņš. Pedagoģe Ilva Zvirgzdiņa.

Baumaņu Kārļa Vilķenes pamatskolas skolniece Sāra Leimane. Pedagoģe Ilva Zvirgzdiņa.

Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Zane Lea Zunda. Pedagoģe Daiga Sējēja.

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas skolniece Jūlija Dementjeva. Pedagoģe Inga Vasiļjeva.

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas skolniece Katrīna Timočenko. Pedagoģe Inga Vasiļjeva.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolniece Alita Miķelsone. Pedagoģe Ilze Skudra.

Liepājas 3. pamatskolas skolniece Antoņina Majevšķiha. Pedagoģe Jeļena Kovzeļeva.

Liepājas 3. pamatskolas skolniece Viktorija Poļakova. Pedagoģe Marina Silujanova.

Ludzas 2. vidusskolas skolniece Rozālija Bukeļa-Meirāne. Pedagoģe Irīna Martjukova.

Uzvaras pamatskolas skolniece Anda Briede. Pedagoģe Daiga Sējēja

Domrakstu konkursā “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” 9. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst:

I vieta – Bauskas Valsts ģimnāzijas skolniece Karīna Kondore. Pedagoģe Ināra Graudiņa.

II vieta – Bauskas Valsts ģimnāzijas skolniece Estere Gudone. Pedagoģe Ināra Graudiņa.

III vieta – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolnieks Martins Rudziks. Pedagoģe Ilze Skudra.

Domrakstu konkursā “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” 9. klašu grupā atzinības rakstus saņem:

Dundagas vidusskolas skolniece Mare Kristīne Hermane. Pedagoģe Līva Irbe.

Ventspils 4. vidusskolas skolniece Anna Paula Vašuka. Pedagoģe Baiba Millere.

Domrakstu konkursā “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” 12. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst:

I vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Beāte Sannija Aploka. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

II vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Beatrise Dērica. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

III vieta – Krāslavas ģimnāzijas skolniece Laura Dzalbe. Pedagoģe Dzintra Rateniece.

Domrakstu konkursā “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem:

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Sabīne Grīsle. Pedagoģe Gunita Smiltāne.

Vecpiebalgas vidusskolas skolniece Rēzija Krieviņa. Pedagoģe Ilona Strelkova.

Konkursa uzvarētāji un atzinības rakstu, kā arī sadarbības partneru simpātiju balvu saņēmēji un viņu pedagogi tiks aicināti uz svinīgo konkursa apbalvošanas ceremoniju attālināti šā gada 3. martā.

Arī šogad savas simpātiju balvas piešķirs bijusī Satversmes tiesas priekšsēdētāja, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Publisko tiesību institūta vadītājs Arvīds Dravnieks, pārstāvji no Latvijas Mākslas akadēmijas, kā arī žurnālu “Jurista Vārds” un “Domuzīme” radošās komandas. Konkursa sadarbības partneru simpātiju balvas tiks paziņotas līdz 20. februārim.

Konkursa uzvarētāju un atzinības rakstu saņēmēju darbi apskatāmi šeit.

Par skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu

Satversmes simtgadē Satversmes tiesa izsludināja sesto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi un aicināja ikvienu skolēnu un pedagogu dalīties ar savu redzējumu par to, kā katrs no mums var sekmēt ilgtspējīgu attīstību.

Otrais Satversmes gadsimts aicina turpināt domāt, darīt un radīt nākotnei. Ir svarīgi apzināties mūsu katra lomu un nozīmi tajā, lai Latvija, Eiropa un pasaule kļūtu par labāku vietu, kurā cilvēkiem dzīvot, un valdītu miers, kārtība un likuma vara.

Satversmes ievada piektā un sestā rindkopa atgādina: “Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. Latvija, apzinoties savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts intereses un veicina vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību.”

Katrs no mums ikdienā dara daudzas nozīmīgas lietas, lai mūsu līdzcilvēki jau šobrīd varētu baudīt pilnvērtīgu dzīvi. Vienlaikus katrs darbs un doma ietekmē arī nākotni – to, kādā valstī un pasaulē dzīvos nākamās paaudzes. Satversmes tiesa ar zīmējumu un domrakstu konkursu aicina skolēnus vizualizēt un vārdos ietērpt to, cik daudzos un dažādos veidos Satversmē ietvertās vērtības palīdz nodrošināt ilgtspējīgu attīstību. Līdz ar to zīmējumu un domrakstu konkursa tēma ir “Mana atbildība nākamo paaudžu priekšā”.

Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šo konkursu Satversmes tiesa rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām un iepazīstina skolēnus ar Satversmes tiesu, kā arī skaidro tās lomu tiesiskā valstī. Izzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens skolēns var stiprināt tiesiskas valsts vērtības un Latvijas valstiskumu.