Satversmes tiesā norisinās Ēnu diena 2019

14.02.2019.

Trešdien, 13. februārī, Satversmes tiesā “Ēnu dienas” ietvaros viesojās 11 “ēnas”, kuras bija izvēlējušās izzināt un sekot Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles, Satversmes tiesas tiesneša Artūra Kuča, Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales un Satversmes tiesas padomnieka Ulda Krastiņa darba dienas gaitām.

“Ēnu dienas” ietvaros “ēnām” bija iespēja iepazīt Satversmes tiesas ikdienas darbu, tikties ar savu izvēlēto profesiju pārstāvjiem un pārrunāt jautājumus, kas saistās ar nākotnes profesijas izvēli un darba pienākumiem Satversmes tiesā.

Inetas Ziemeles “ēnas” kopējā sarunā mēģināja izprast Satversmes tiesas nozīmi Latvijas kā demokrātiskas un tiesiskas valsts stiprināšanā varas dalīšanas principa ietvaros un runāja par jurista īpašo misiju tiesiskā valstī. Satversmes tiesas tiesneša Artūra Kuča “ēnas” apsprieda Satversmes tiesas tiesneša nozīmīgumu, akcentējot to, cik būtiski ikdienas darbus veikt ar augstu atbildības sajūtu un apziņu, jo katrs tiesneša lēmums var atstāt ietekmi uz sabiedrību. Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājas Allas Spales un Satversmes tiesas padomnieka Ulda Krastiņa “ēnas” kopā arī ar pārējiem Satversmes tiesas padomniekiem apsprieda Satversmē ietvertās tiesību normas un diskutēja par to interpretāciju.

Izvērtējot “Ēnu dienas” norisi, “ēnas” atzina, ka šī pieredze viņiem ir devusi ne tikai jaunas zināšanas, bet arī motivāciju tālāk mācīties, kā arī sekot līdzi sabiedrībā aktuāliem notikumiem un ar tiesībām saistītām tēmām. Vairākas “ēnas” atzina, ka jūtas iedvesmotas no ēnu devējiem un ir apņēmības pilni tālākai profesijas apguves iespēju izpētei.

“Ēnu diena” diena noslēdzās ar prāta vētru par to, kā Satversmes tiesa varētu sekmēt dialogu ar skolu jaunatni, veidojot sarunu par valsti, Satversmi, tiesību sistēmu un valsts pamatvērtībām. “Ēnas” kļuva par padoma devējiem un izteica savas radošās domas par to, kas būtu tās aktivitātes, kurās viņi paši gribētu iesaistīties un kādos pasākumos viņi būtu ieinteresētu piedalīties.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs, Satversmes tiesas priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda, Satversmes tiesas tiesnešu palīgi Lāsma Lipkina un Andris Pumpišs ar Satversmes tiesas 2019.gada “ēnām”. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Šoreiz “Ēnu dienas” ietvaros Satversmes tiesu apmeklēja: Agate Derveniece no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, Aleksandra Aleksejeva no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas, Markuss Tihovskis no Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Dita Feldmane no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Kristaps Plāte no Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas, Linda Megija Švekle no Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Madara Drava no Mārupes vidusskolas, Anita Veinberga no Elejas vidusskolas, Dāvis Lūks no Cēsu Valsts ģimnāzijas, Līva Cilone no Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola un Beāte Vaska no Rīgas 47. vidusskolas.

Foto no pasākuma pieejamas šeit.

Par Ēnu dienu

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.